Zakończenie roku szkolnego 2010/11 Drukuj

 

   "Szkoło 23, kochana - Ty jesteś jak zdrowie.

    Czy cię można polubić, kto ma dobrze w głowie?

    Czy można lekcje przeżyć i nie dostać fioła?

    Można - bo 23 to jest wyjątkowa szkoła!"

   22 czerwca, właśnie tymi słowami uczniowie pożegnali rok szkolny 2010/11.

   Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania dwóch hymnów - państwowego i szkoły. W gromkim śpiewie całą społeczność szkolną wspierał chór pod dyrekcją p. Małgorzaty Podwójci. Po hymnie nastąpił podniosły moment przekazania przez uczniów klas szóstych sztandaru szkoły młodszym kolegom z klas piątych. Nad ceremonią czuwała p. Renata Wojtycka.

   Dyrektor szkoły - p. Ewa Woźniak serdecznie powitała wszystkich uczniów, nauczycieli i przybyłych gości. W swoim wystąpieniu podsumowała mijający rok szkolny i przypomniała najbardziej spektakularne sukcesy szkoły. Kolejno głos zabrali przybyli na uroczystość goście : Prezydent m. Płocka - p. Andrzej Nowakowski, przewodniczący NSZZ "Solidarność" - p. Marek Krysztofiak, vice prezes ZNP - p. Marian Choczyński, przewodnicząca Rady Rodziców - p. Bożena Kobuszewska - Obiała. Wszyscy gratulowali szkole sukcesów, dziękowali za miłą współpracę i atmosferę oraz życzyli uczniom i nauczycielom zasłużonego odpoczynku podczas wakacji.

   Szczególne słowa do wszystkich zebranych skierował wielki przyjaciel naszej szkoły - p. Leszek Mossakowski, kombatant, żołnierz AK. Z jego rąk legitymacje członka nadzwyczajnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odebrały panie : Małgorzata Podwójci i Ewa Wojtycka.

   Dziś również pożegnaliśmy się z p. Bożeną Kobuszewską - Obiała, dziękując jej za trud i zaangażowanie z jakim wypełniała funkcję przewodniczącej Rady Rodziców, działającej w naszej szkole.

   Zakończenie roku szkolnego to również moment pożegnania absolwentów szkoły. Wszyscy byliśmy wzruszeni słuchając słów szóstoklasistów. Najstarszy rocznik, w imieniu społeczności szkolnej, pożegnali przedstawiciele klas piątych.

   Po części oficjalnej mogliśmy obejrzeć program artystyczny w wykonaniu : uczniów klasy integracyjnej VIa oraz klasy Ve, grup tanecznych dziewcząt z klas VIb i VIc a także grupy tanecznej "Safatira" z MDK. Młodzi artyści pokazali nam szkołę "na wesoło". Ich występ wywołał prawdziwe salwy śmiechu! W przygotowanie uczniów zaangażowali się nauczyciele - p. Edyta Kowalska, p. Włodzimierz Mazurkiewicz, p. Marzena Wakuła, p. Arkadiusz Ławnicki oraz p. Jolanta Wróblewska - instruktor MDK.

   Zakończenie roku szkolnego to tradycyjnie moment podsumowań. Z rąk Prezydenta m. Płocka - p. Andrzeja Nowakowskiego osiemnastu uczniów otrzymało listy gratulacyjne za osiągnięcia w nauce i sporcie. Gratulacje odebrał również najmłodszy uczestnik a jednocześnie laureat etapu wojewódzkiego konkursu "Losy żołnierza..." - Michał Wyrębkowski.

   Przybyli goście - sympatycy naszej szkoły wręczyli, wraz z wychowawcami poszczególnych klas, świadectwa i nagrody książkowe wyróżniającym się w nauce i zachowaniu uczniom.

   Na koniec ksiądz proboszcz pobłogosławił wszystkich zebranych oraz życzył nam spokojnych wakacji.

   Niesamowitą wakacyjną dekorację przygotowały panie : Joanna Pankowska, Joanna Skubiszewska, Danuta Gembicka, Marzena Nejman i Urszula Romanowska. Nad nagłośnieniem uroczystości czuwali panowie - Robert Elwertowski i Grzegorz Urbaczewski.

   Dobiegł końca kolejny rok nauki. Uczniowie opuścili mury szkoły bogatsi o zdobytą wiedzę, niezapomniane wspomnienia, znajomości zawarte na długie lata.

Wszystkim życzymy słonecznych wakacji!