Osiągnięcia wiedzowe 2006/2007 Drukuj

   

       Laureat etapu wojewódzkiego, laureat w etapie centralnym w kategorii : przedsięwzięcia - Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej "W Polsce bije serce świata - a czy Twoje serce bije dla Polski" pod patronatem MEN, współautorzy i realizatorzy projektu: Bożena Kowalska (kształcenie zintegrowane), Renata Wojtycka (historia), Aldona Fijałkowska (matematyka), Małgorzata Podwójci (plastyka) oraz nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego, przyrody, religii i świetlicy. 

       Laureat ogólnopolskiego konkursu pod patronatem Marszałka Senatu RP "Szkoła z tradycją", autorki prezentacji konkursowych: Małgorzata Lechowicz, Elżbieta Zbrzezna, Renata Wojtycka, Aldona Fijałkowska, Małgorzata Podwójci 

 


 

  KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE  


Kamil Karolewski - wyróżnienie za bardzo dobry wynik - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR 2007" 

trzy wyróżnienia: Klementyna Janicka, Piotr Murzyński, Cezary Dudkiewicz - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR 2007" Cezary Dudkiewicz - I miejsce w województwie mazowieckim - Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "MAT 2007" dwa wyróżnienia: Piotr Murzyński, Cezary Dudkiewicz - Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "ALFIK 2006" 

 

XIII Międzyszkolna Liga Przedmiotowa 

Gabriela Sadowska - II miejsce - edukacja polonistyczna - klasy drugie  

I miejsce drużynowo - edukacja polonistyczna - klasy drugie 

Gabriela Sadowska - III miejsce - edukacja matematyczna - klasy drugie 

Cezary Dudkiewicz - III miejsce - edukacja matematyczna - klasy trzecie 

I miejsce drużynowo - edukacja matematyczna - klasy trzecie 

III miejsce drużynowo - edukacja polonistyczna - klasy trzecie 

 JĘZYK POLSKI 

 

 Laureaci: Alicja Słomkowska, Adrian Bojarski, Anna Goszkowska - Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej " W Polsce bije serce świata-a czy twoje serce bije dla Polski?", nauczyciele - p. Małgorzata Lechowicz, p. Włodzimierz Mazurkiewicz, p. Małgorzata Podwójci Olga Gomułka - laureatka - Ogólnopolski Konkurs "ALFIK HUMANISTYCZNY 2006", nauczyciel - p. Iwona Kowalczyk 

10 wyróżnień - Ogólnopolski Konkurs "ALFIK HUMANISTYCZNY 2006" I miejsce drużynowo - Międzyszkolny Konkurs "Poloniada, czyli potyczki z językiem polskim", nauczyciel - p. Bożena Matlęga I miejsce- Martyna Kisio, wyróżnienie- Aleksandra Podwójci - etap rejonowy konkursu recytatorskiego "Pięknie być człowiekiem", nauczyciel - p. Elżbieta Zbrzezna, p. Małgorzata Lechowicz

 

 XIII Międzyszkolna Liga Przedmiotowa - język polski

I miejsce - Łukasz Kołakowski - klasy szóste, nauczyciel - p. Bożena Matlęga 

II miejsce - Rydzewska Barbara
- klasy szóste, nauczyciel - p. Bożena Matlęga 

III miejsce -Monika Mycroft - klasy szóste, nauczyciel - p. Bożena Matlęga

II miejsce drużynowo - klasy szóste, nauczyciel - p. Bożena Matlęga  

II miejsce drużynowo - klasy czwarte, nauczyciele - p. Małgorzata Lechowicz, p. Elżbieta Zbrzezna 

III miejsce drużynowo - klasy piąte, nauczyciele-p. W.Mazurkiewicz, p. I.Kowalczyk, p. E.Zbrzezna

III miejsce - Przemysław Wiśniewski - konkurs ortograficzny, nauczyciel-p. Bożena Matlęga 

III miejsce drużynowo 

 


 HISTORIA 

Aleksandra Trojanowska - wyróżnienie w etapie rejonowym - Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego", nauczyciel - p.Renata Wojtycka

dwa wyróżnienia:Anna Rakowska, Magdalena Sarwińska - Ogólnopolski Konkurs Historyczny "A to Polska właśnie", nauczyciel - p. Renata Wojtycka

I miejsce - Natalia Kupczyk, II miejsce - Alicja Słomkowska, Dorota Pater, III miejsce -Aleksander Słomkowski, Jakub Ludwiczak, wyróżnienie -Mateusz Charzewski, Przemysław Makowski (kat. makieta), III miejsce- Anna Piasecka (kat. rysunek), II miejsce Paula Polańczyk (kat. rzeźba) - Międzyszkolny Konkurs historyczno-plastyczny"Armia Krajowa i Powstanie Warszawskie", nauczyciel - p. Renata Wojtycka 

I miejsce - Aleksandra Podwójci, II miejsce - Karolina Goleniewska - Wojewódzki Konkurs "Mazowsze- moja mała Ojczyzna", nauczyciel-Renata Wojtycka

I miejsce - Karolina Goleniewska, wyróżnienie -Joanna Cichecka - Międzyszkolny Konkurs "Piszę książkę",nauczyciel- p. Renata Wojtycka 

wyróżnienie dla szkoły- Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej 

 


 

JĘZYK ANGIELSKI 

I miejsce - Monika Mycroft - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "OLIMPUS", nauczyciel-p. Justyna Grzyb

 

I miejsce - Monika Mycroft , II miejsce - Maciej Tokaj - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "English ACE 2007",nauczyciel-p. Justyna Grzyb, p. Justyna Wójcik

wyróżnienia: Edward Mycroft, Agata Kuś, Przemysław Wiśniewski - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "English ACE 2007", nauczyciel- p.Renata Idzik, p.Justyna Grzyb

 

I miejsce - Monika Mycroft, II miejsce - Tomasz Orzechowski, III miejsce - Edward Mycroft - Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez Gimnazjum w Sikorzu, nauczyciel - p. Justyna Grzyb, p. Renata Idzik

I miejsce - Monika Mycroft, II miejsce - Maciej Tokaj - Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez Zespół Szkół nr 1, nauczyciel - p. Justyna Grzyb, p. Justyna Wójcik

 

I miejsce - Edward Mycroft, II miejsce - Agata Kuś - XI Konkurs Języka Angielskiego dla szkół miasta Płocka i powiatu płockiego, nauczyciel-p. Renata Idzik, p. Justyna Grzyb  

 

XIII Międzyszkolna Liga Przedmiotowa - język angielski 

I miejsce - Edward Mycroft - klasy piąte, nauczyciel-p. Renata Idzik

II miejsce drużynowo - klasy piąte 

 I miejsce - Monika Mycroft - klasy szóste, nauczyciel-p. Justyna Grzyb 

II miejsce - Maciej Tokaj - klasy szóste, nauczyciel-p.Justyna Wójcik 

I miejsce drużynowo - klasy piąte 

 

  MATEMATYKA 

 

        Lauraci: Monika Mycroft, Przemysław Wiśniewski - Wojewódzki Konkurs Matematyczny organizowany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie, nauczyciel - p. Alicja Rostowska

 

wyróżnienie za bardzo dobre wyniki: Tomasz Nowak - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR 2007", nauczyciel - p. Anna Olczak-Mielczarek

13 wyróżnień: Monika Mycroft, Przemysław Wiśniewski, Jan Muczyński, Marta Osowicz, Dagmara Rutkowska, Adrian Sieradzki, Magdalena Sarwińska,Tomasz Sokołowski, Daria Olszanowska, Szymon Komorowski, Edward Mycroft, Dominika Małachowska, Martyna Kisio - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR 2007"- nauczyciele - p. Anna Olczak-Mielczarek (4) ,p. Barbara Szymborska (4), p. Aldona Fijałkowska (3), p. Alicja Rostowska (2)

II miejsce w kategorii średnia wyników szkół podstawowych w regionie warszawskim - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2007 (wycieczka dla laureatów do Torunia)

 

Lauerat - Przemysław Wiśniewski - Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "MAT 2007", nauczyciel - p. Alicja Rostowska 

wyróżnienia za II lokatę - 2 uczniów: Magdalena Sarwińska (III miejsce w woj. mazowieckim, XVI w kraju), Monika Mycroft, wyróżnienie za III lokatę - Martyna Kisio - Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "MAT 2007", nauczyciel - p. Aldona Fijałkowska (2), p. Alicja Rostowska (1)

 

I miejsce-Przemysław Wiśniewski - Rejonowy Konkurs Matematyczny organizowany przez Gimnazjum w Sikorzu, nauczyciel-p. Alicja Rostowska wyróżnienia za najlepsze wyniki w szkole: Szymon Komorowski, Tomasz Nowak, Paula Polańczyk - Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "ALFIK 2006", nauczyciele- p. Barbara Szymborska (1), Anna Olczak-Mielczarek (2)

 

 XIII Międzyszkolna Liga Przedmiotowa - matematyka 

I miejsce- Przemysław Wiśniewski - klasy szóste, nauczyciel -p. Alicja Rostowska 

II miejsce drużynowo - klasy szóste, nauczyciele-p. Alicja Rostowska, Anna Olczak-Mielczarek 

II miejsce drużynowo - klasy piąte, nauczyciele-p. Alicja Rostowska, Anna Olczak-Mielczarek  

________________________________