logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Ramowy rozkład dnia w świetlicy szkolnej Drukuj

 


                                  Ramowy rozkład dnia w świetlicy szkolnej

 

Podczas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej realizowane są różnorodne zadania w poszczególnych przedziałach godzinowych. Ich realizacja dostosowana jest zawsze do aktualnej sytuacji oraz aury. Poniższe zadania są propozycjami do wyboru zarówno przez wychowanków jak i wychowawców.

 

06:30 - 08:00

-         przyjmowanie dzieci do świetlicy

-          zajęcia dowolne i gry stolikowe

-          rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy

 

08:00 - 09:00

-      kontrola przygotowania do lekcji

-      pomoc w odrabianiu lekcji

-      zajęcia dowolne i gry stolikowe

 

9:00 - 11:55

-          zabawy i zajęcia dowolne i zorganizowane

-         oglądanie programów/filmów dla dzieci i młodzieży

-         zajęcia terapeutyczne i stymulujące rozwój w formie zabaw dydaktycznych

-         pogadanki na tematy wychowawcze

-         przerwa obiadowa dla uczniów z klas I oraz II - III

 

11:55 - 13:00

-          zabawy i zajęcia dowolne i zorganizowane

-          zajęcia w kołach („kącikach”) zainteresowań

-         zajęcia na świeżym powietrzu/ w „sali zabaw”

-          pogadanki na tematy wychowawcze

-         przerwa obiadowa dla uczniów z klas IV - VI

-         zajęcia terapeutyczne i stymulujące rozwój w formie zabaw dydaktycznych

 

13:00 - 14:30

-          czytanie literatury dziecięcej i słuchanie bajek

-          zabawy i zajęcia dowolne i zorganizowane

-          muzykoterapia

-          pomoc w odrabianiu lekcji

-          zajęcia w kołach („kącikach”) zainteresowań

-          zajęcia na świeżym powietrzu/ w „sali zabaw”

-         zajęcia terapeutyczne i stymulujące rozwój w formie zabaw dydaktycznych

 

14:30 - 16:00

-          oglądanie programów dla dzieci i młodzieży

-          zabawy dowolne (tematyczne i stolikowe)

-          pomoc w odrabianiu lekcji

-          prace społeczno - użyteczne na rzecz świetlicy (np. wykonywanie dekoracji z papieroplastyki)

 

16:00 - 16:30

-         zajęcia dowolne i gry stolikowe

-         rozmowy z dziećmi i z rodzicami

-          rozchodzenie się dzieci do domu