V spotkanie metodyczne opiekunów praktyk Drukuj

 

   "Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku nabywa, ten może być nauczycielem innych" - Konfucjusz

   Pod takim hasłem 8 grudnia odbyło się w naszej szkole V spotkanie metodyczne opiekunów praktyk, poświęcone rozważaniom dotyczącym realizacji praktyk pedagogicznych w szkołach, przedszkolach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

   Organizatorami byli : Pełnomocnik Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych, Kierownik Zakładu Edukacji Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki PWSZ w Płocku oraz Dyrektor SP 23.

   Celem spotkania było : poszukiwanie skutecznych strategii współpracy nauczycieli - opiekunów praktyk ze studentami i nauczycielami - metodykami; wymiana doświadczeń i poglądów na temat organizacji i realizacji praktyk pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej; wskazanie na możliwości włączania studentów w proces wsparcia dziecka niepełnosprawnego w szkole masowej.

   Otwarcia spotkania oraz wprowadzenia w zagadnienia dokonali: doc. dr Jan Kalinowski - Prorektor ds. studenckich, dr Maria Szymańska - Dyrektor Instytutu Pedagogiki PWSZ, mgr Maria Matuszewska - Pełnomocnik Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych.

   Na gości czekała również niespodzianka - przedstawienie "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" w wykonaniu uczniów SP23 z teatrzyku "Bąbelek", na podstawie autorskiego tekstu opiekunów - p. Bożeny Kowalskiej i p. Joanny Kamińskiej.

   W merytorycznej części spotkania dyr Ewa Woźniak omówiła zagadnienie "Integracja w Szkole Podstawowej Nr 23 w Płocku", doc. dr Jan Kalinowski omówił "Działalność Rzecznika ds. studentów niepełnosprawnych w PWSZ", dr Elżbieta Pędraszewska - Iskrzak poprowadziła wykład nt "Neuroplastyczność mózgu szansą do wykorzystania".

   Koordynatorem działań związanych z organizacją i przebiegiem spotkania była p. Małgorzata Gomułka, oprawą plastyczną zajęły się panie: Joanna Pankowska, Joanna Skubiszewska i Katarzyna Kapela, a o nagłośnienie zadbał p. Robert Elwertowski.

   Spotkanie było uwieńczeniem wieloletniej współpracy naszej szkoły z PWSZ w Płocku.