Matematyczne preteksty w naszej szkole Drukuj

 

   10 grudnia w naszej szkole odbyły się warsztaty dla nauczycieli matematyki oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z Płocka i okolic. Warsztaty, w ramach autorskiego projektu edukacyjnego "Matematyczne preteksty czyli o niekonwencjonalnych zadaniach i Radosnych Sześcianach wyprowadzających w pole... matematyki oraz o tym, jak wykształcić najlepsze cechy psychofizyczne, emocjonalne i intelektualne uczniów i jak od zabawy przejść do czystej matematyki" poprowadził wieloletni członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, współautor podręczników serii "Matematyka 2001" oraz autor książki "Matematyczne preteksty. 50 zadań" - p. Marek Matejuk.

   W czasie czterech sesji warsztatowych - dla nauczycieli przedszkoli, klas I - III, klas IV - VI oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestnicy odkrywali edukacyjną moc przestrzennych łamigłówek "Happy Cube", dowiedzieli się również jakich efektów one dostarczają a także poznali ich ukrytą cechę - źródło pytań rozwijających matematycznie. Ponadto nauczyciele matematyki zapoznali się z przykładami wykorzystania niestandardowych zadań dotyczących sytuacji bliskich uczniom - aktywizujących ich i angażujących emocjonalnie - jako pretekstów do zadawania pytań o matematykę i uczących twórczego myślenia matematycznego.

   W zorganizowanie warsztatów zaangażowali się nauczyciele realizujący w naszej szkole autorski program HAPPY C(L)UBE - p. Aldona Fijałkowska, nauczycielka matematyki oraz nauczyciele wspomagający - p. Monika Czyżewska i p. Edyta Kowalska a także p. Robert Elwertowski - nauczyciel informatyki i matematyki.

   Spotkanie w gronie nauczycieli pracujących na różnych poziomach kształcenia było bez wątpienia doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i promowania idei Happy C(l)ubu.