Dzień Bezpiecznego Internetu Drukuj

 

   7 lutego ponad 70 państw z pięciu kontynentów obchodzić będzie Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). W Polsce DBI od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dzieci Niczyje (FDN). Głównym partnerem DBI 2012 jest Fundacja Orange, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas.

   Nasz szkoła również przyłączyła się do tej akcji realizując następujące zadania:
1. Przeprowadzenie w klasach IV - VI lekcji wychowawczych i informatyki wg opracowanego przez nauczycieli - p. Małgorzatę Gomułkę i p. Aldonę Fijałkowską pakietu edukacyjnego "Bezpieczeństwo w sieci" z wykorzystaniem pakietu "321 internet".
2. Zorganizowanie pogadanek dla rodziców oraz rozdanie ulotek informacyjnych (wg. w/w pakietu).
3. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach I - III wg scenariuszy "Dziecko w sieci - Sieciaki.pl".
4. Udział  klas V c i VI c wraz z  paniami - M. Gomułką i A. Fijałkowską w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Miasta Płocka oraz portal NK i Kidprotect - "Bezpieczeństwo w sieci".
 6. Wykonanie plakatów i prac plastycznych oraz zorganizowanie wystawy na holu głównym szkoły pt. "Dzień Bezpiecznego Internetu" – kl. IV b i V c pod kierunkiem p. M. Gomułki.

   Uczniowie p. Małgorzaty Gomułki realizują program innowacyjny polegający na realizacji zwiększonej ilości godzin zajęć komputerowych i poszerzeniu treści nauczania.