VI spotkanie metodyczne opiekunów praktyk Drukuj

 

   „… bo trzeba dużo i dobrze umieć, żeby można było kogoś uczyć. Trzeba dobrze wiedzieć, jak uczyć, żeby wynik pracy był dobry…”

Maria Grzegorzewska

  

   Pod takim hasłem odbyło się w naszej szkole zorganizowane przez pełnomocnika Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych, Kierownika Zakładu Edukacji Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki PWSZ w Płocku oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 w Płocku VI spotkanie metodyczne opiekunów praktyk, poświęcone rozważaniom dotyczącym realizacji praktyk pedagogicznych w szkołach, przedszkolach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

   Koordynatorem konferencji z ramienia naszej szkoły była p. Małgorzata Gomułka.

Celem spotkania było :

- poszukiwanie skutecznych strategii współpracy nauczycieli-opiekunów praktyk ze studentami i nauczycielami – metodykami,

- wymiana doświadczeń i poglądów na temat organizacji i realizacji praktyk pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej,

- wskazanie na możliwości włączania studentów w proces wsparcia dziecka niepełnosprawnego w klasie szkolnej.

 

Program spotkania :

 

1. Otwarcie spotkania: powitanie uczestników i wprowadzenie do zagadnienia - mgr Maria Matuszewska - Pełnomocnik Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych.

2. Występ chóru „Viva la musica” – uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 w Płocku, pod kierunkiem mgr Małgorzaty Podwójci – długoletniego nauczyciela-opiekuna praktyk.

3. Obserwacja zajęć prowadzonych w klasach integracyjnych (uczestnicy obserwowali zajęcia w dwóch grupach w kl. I i II). Omówienie zajęć.
- zajęcia w klasie Ia integracyjnej metodą Weroniki Sherborne i Arteterapii - p. Edyta Kowalska

- zajęcia w klasie IIa integracyjnej metodą Paula Dennisona - p. Iwona Lewińska

4. Zwiedzanie specjalistycznych pracowni do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. – pracownia polisensoryczna i logopedyczna

5. „Uczeń z niepełnosprawnością – jako partner dialogu edukacyjnego” - wykład dr Ewy Bartuś – starszego wykładowcy Instytutu Pedagogiki PWSZ w Płocku.

6. Dyskusja.

7. Aktualne zagadnienia realizacji praktyk pedagogicznych studentów: spotkania w grupach.

   I grupa - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne: mgr Małgorzata Zajdel-Grabowska i mgr Joanna Kawka-Wiączek.

   II grupa - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: mgr Luiza Kalinowska-Skutnik i mgr Alicja Skibicka

  III grupa - edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim/niemieckim: mgr Małgorzata Bielecka-Smel, mgr Krzysztof Dembowski i mgr Karolina Wichrowska.

   IV grupa - matematyka z informatyką: mgr Katarzyna Racka.