Wystawa projektów "Kultura krajów anglojęzycznych" Drukuj

 

   Z okazji Dnia Dziecka, p. Agata Rychlik, nauczycielka języka angielskiego i uczniowie klas IVd, Va, Vb, Vd, Vs, zorganizowali wystawę projektów plastyczno – literackich wykonywanych systematycznie na zajęciach koła  „Kultura krajów anglojęzycznych”.
  Zajęcia koła prowadzone są przez p. Agatę Rychlik od 2003 r. i cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
   Uczęszczający na nie uczniowie poznają szeroko pojętą kulturę i obyczajowość Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych. Doskonalą umiejętności językowe w zakresie mówienia, pisania, czytania i słuchania – z pomocą nauczyciela redagują notatki do projektów. Uczą się pracy zespołowej i odpowiedzialności za planowanie, wykonanie i efekty swojej pracy. Czynnie uczestniczą w kulturze – obchodzą święta, przygotowują zaproszenia, elementy strojów i typowe zabawy, a przede wszystkim projekty.
   Wiedza zdobyta na zajęciach kulturowych procentuje na konkursach wiedzowych – uczennice klasy Vb Wiktoria Klikowska ( I miejsce ), Joanna Sołtysiak ( II miejsce ) i Zofia Kołecka ( III miejsce ) zostały laureatkami I Edycji Szkolnego Konkursu Kultury Krajów Anglojęzycznych w marcu 2012.
   Prezentowane są najważniejsze święta, słynni Brytyjczycy i Amerykanie, miasta, filmy, bajki, ulubione książki, itp.

   Najciekawsze  projekty to:

 • Christmas – projekty klasy Vd o Dickens’ie i świętach wg. „Opowieści wigilijnej” - Charles Dickens and his ‘ Christmas Carol’ )

 • St Patrick’s Day –  święto patrona Irlandii

 • Queen Elizabeth and her family  - fantastyczne projekty klas IVd  z okazji 60 rocznicy objęcia tronu przez Elżbietę w 1952r.

 • Hallowe’en

 • Guy Fawkes’ Day

 • Thanksgiving Day

 • London

 • New York, “the city that never sleeps”

 • Oxford and Cambridge

 • J.K.Rowling and Harry Potter books

 • William Shakespeare

 • Beatrix Potter, Petter Rabbit & his friends

 • Titanic – 100 years later

   Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców.

  Oglądający doceniają stronę plastyczną i literacką projektów, a także ogromną staranność i pomysłowość wykonawców. Autorzy cieszą się i są dumni z prezentowanych prac.