Matematyka Bez Granic 2012 Drukuj

 

   Już po raz trzeci, 6 czerwca, nasza szkoła wraz z Deltaklubem powitała gości na płockim podsumowaniu wyników Międzynarodowego Konkursu "Matematyka Bez Granic", który honorowym patronatem objął Prezydent Miasta p. Andrzej Nowakowski. Prezydent Miasta Płocka ufundował również nagrody dla zwycięskich klas.

   Podobnie jak w ubiegłych latach organizacją konkursu na terenie Płocka zajęły się panie : Aldona Fijałkowska (SP23) oraz Marzenna Kuć (Deltaklub).
   W tegorocznej edycji, na terenie Płocka, wzięły udział 23 zespoły klasowe z 12 szkół podstawowych i gimnazjów. 557 uczniów przygotowywało 16 nauczycieli.

   Na uroczystość przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz dyrektorzy, uczniowie i nauczyciele płockich szkół biorących udział w konkursie.

   W tegorocznej edycji wyróżniono :

- w kategorii szkół gimnazjalnych - klasę IIID z Gimnazjum nr 8 w Płocku 

- w kategorii szkół podstawowych w pionie klas szóstych - klasę VIB z SP23 w Płocku 

- w kategorii szkól podstawowych w pionie klas piątych - klasę VC z SP23 w Płocku.

   Puchary, nagrody i dyplomy zwycięskim klasom wręczyła p. Katarzyna Rosa - Kierownik Oddziału Edukacji UMP.

   Płockie szkoły uzyskały wysokie wyniki w rankingu regionu mazowieckiego. Ponieważ konkurs duży nacisk kładzie na pracę zespołową oraz integrację uczniów wszystkie szkoły otrzymały podziękowania za udział w nim, a tym samym za rozwijanie zdolności, pomysłowości, wyobraźni oraz szerzenie idei integracji. Na ręce przedstawicieli szkół przekazali je państwo - Ewa Woźniak oraz Grzegorz Skwarna - współgospodarze uroczystości.

   Rok szkolny 2011/12 MEN ogłosił Rokiem Szkoły z Pasją. Młodzi matematycy uczestniczący w programie DELTAKLUB z ogromną pasją opowiedzieli zebranym o figurach doskonałych oraz niemożliwych, z dużą dawką humoru oprowadzili po świecie liczb, a także zachęcili do wspólnego rozwiązywania zagadek i łamigłówek. Ich prezentacje, które powstały pod czujnym okiem pań: Anny Waśniewskiej, Marzenny Kuć oraz Aldony Fijałkowskiej, zostały nagrodzone gromkimi brawami.

   W części artystycznej, przygotowanej przez p. Małgorzatę Podwójci, wystąpili młodzi i utalentowani wokaliści i instrumentaliści - uczniowie naszej szkoły.

   Uroczystość przygotowały i poprowadziły panie - Małgorzata Lechowicz i Aldona Fijałkowska, o scenografię zadbały panie - Marzena Nejman i Danuta Gembicka, a o nagłośnienie i sprzęt audiowizualny - p. Robert Elwertowski.