Chciałbym kiedyś tu powrócić... Drukuj

 

   Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 zgromadziło wielu sympatyków naszej szkoły. W części oficjalnej Pani Dyrektor Ewa Woźniak podkreśliła liczne osiągnięcia placówki, zarówno wiedzowe, jak i sportowe oraz gratulowała wspaniałych wyników w wielu konkursach. Na 372 uczniów klas IV-VI aż 111 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem! 35 uczniów z najwyższymi lokatami tradycyjnie już odebrało stypendia i listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Płocka.
   Nowością było ufundowanie przez Radę Rodziców statuetki dla najlepszego absolwenta. W tym roku ten zaszczytny tytuł i trofeum przypadło Szymonowi Stanecie - uczniowi klasy VI c, laureatowi wielu konkursów oraz czterokrotnemu laureatowi Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej, który uzyskał średnią ocen 5,9. Gratulujemy!

   Akademia została przygotowane przez uczniów klas szóstych - VI c i VI d i miała charakter pożegnania ze szkołą, w której tegoroczni absolwenci spędzili ostatnie sześć lat. Szóstoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, obiecując w dalszym swoim życiu wysoko nieść zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku.
   Program artystyczny zadedykowano wszystkim nauczycielom w podziękowaniu za wprowadzenie w świat wiedzy i okazywane serce, życzliwość, zrozumienie. Były chwile refleksji i wspomnień, a na wielu twarzach malował się smutek z powodu rozstania. My jednak mamy nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy.

Chciałbym kiedyś tu powrócić,
Chciałbym kiedyś tu zapukać,

Porozglądać się dokoła,

By dzisiejszy dzień odszukać.

Chciałabym tu kiedyś wrócić,

Chciałabym tu wpaść na chwilę,

Czas upłynie – ja dorosnę,

Przejdę pewnie życia milę (...).

   W przygotowanie akademii zaangażowali się nauczyciele: p. Ewa Wojtycka, p. Małgorzata Podwójci, p. Robert Elwertowski, p. Joanna Skubiszewska i p. Marzena Nejman.