Baw się i bądź bezpieczny! Drukuj

 

   W naszej szkole odbyła się II edycja ogólnopolskiego projektu UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny”, objętego patronatem: WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia.
   Celem kampanii było przekazanie dzieciom wiedzy o tym: jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji ryzykownych, jak poradzić sobie w sytuacji, gdy już dojdzie do wypadku. W akcję byli zaangażowani wychowawcy klas, którzy w oparciu o materiały UNICEF przeprowadzili lekcje dotyczące bezpieczeństwa dzieci. W szkole: na gazetkach klasowych i w kąciku UNICEF rozwieszone zostały plakaty zawierające informacje o wypadkach drogowych, upadkach z wysokości, oparzeniach, zatruciach i podtopieniach.

Szczególnie duże zaangażowanie w akcję wykazały uczniowie klas 2e i 2c, które przez kolejne dwa dni bardzo uważnie wysłuchiwały wykładów swoich wychowawczyń: pani Małgorzaty Ostrowskiej i panią Danuty Gembickiej, zadawały pytania, a potem wykonywały rysunki pod hasłem: „Jak bezpiecznie się bawić”.

   Koordynatorem akcji szkolnej była p. Anna Olczak-Mielczarek.