Bezpieczna droga do i ze szkoły... Drukuj

 

   20 września w oddziale przedszkolnym oraz klasach I - III odbyły się spotkania ze Strażą Miejską.

   Uczniowie obejrzeli film edukacyjny pt. "Bezpieczna droga do i ze szkoły". Pierwszoklasiści otrzymali światełka odblaskowe, a wychowawcy - plakaty informujące o telefonach alarmowych, które będą wisiały w salach lekcyjnych.

   Zajęcia koordynował pedagog szkolny - p. Anna Chruściel.