I Mazowieckie Forum Edukacji dla Bezpieczeństwa... Drukuj
 
   26 listopada, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku, odbyło się I Mazowieckie Forum Edukacji dla Bezpieczeństwa Płock 2008. Forum zostało zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.
   Nasza szkoła została zaproszona do zaprezentowania swoich dokonań jako przykładów dobrej praktyki. Na Forum reprezentowały nas p. dyr Ewa Woźniak oraz p. Elżbieta Pędraszewska-Iskrzak - kierownik szkolnej świetlicy.
   Forum, które objęli swym patronatem Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, jest przedsięwzięciem organizowanym w ramach promowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ogólnopolskiej akcji Wypadki na drogach - porozmawiajmy.
   Podczas Forum nastąpiło wręczenie nagród w konkursie Wypadki na drogach, ogłoszonym dla uczniów przez MSCDN Wydział w Płocku oraz WORD w Płocku. Wyróżnienie w tym konkursie odebrała uczennica naszej szkoły - Kinga Tomaszewska. (AF)
Gratulujemy!