Światowy Tydzień Przedsiębiorczości Drukuj

 

   Światowy Tydzień Przedsiębiorczości jest organizowany w ponad stu krajach. Wydarzenie to ma na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Jednym z jego elementów jest projekt "Otwarta firma" organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Po raz drugi nasza szkoła przystąpiła do projektu jednocześnie biorąc udział w konkursie na „Najaktywniejszą szkołę”. Jesteśmy jedyną szkołą podstawową w Płocku uczestniczącą w tym przedsięwzięciu, a koordynatorem projektu jest p. Joanna Matuszak i Małgorzata Gomułka.

Uczniowie klas I - III odwiedzili przedsiębiorstwa w najbliższej okolicy w celu poznania zawodów w miejscu pracy. Podczas wycieczek uczniowie poznali zawody i specyfikę pracy następujących firm: Banku PKO BP, Poczty Polskiej, Straży Pożarnej, F.C. RECYCLING Kobierniki, Straży Miejskiej, Przedsiębiorstwa Budowlanego, Zakładu Mechanicznego. Dzieci wykonały różnorodne prace plastyczne, dokumentację fotograficzną, a także układały ciekawe zagadki i rebusy o poznanych zawodach oraz pisały sprawozdania. Zdobyta wiedza będzie być może w przyszłości inspiracją wyboru swojego zawodu.