Podsumowanie I semestru Drukuj

 

   14 lutego 2013 roku Dyrektor Ewa Woźniak na apelu dla klas IV - VI podsumowała wyniki w nauce i zachowaniu za I semestr roku szkolnego 2012/2013.
   Uczniom, którzy otrzymali stypendia motywacyjne i sportowe wręczyła listy gratulacyjne. Cała społeczność szkoły zapoznała się z wynikami dydaktyczno-wychowawczymi i osiągnięciami w I semestrze. Pani Dyrektor wyróżniła klasy za bardzo wysokie wyniki w nauce:

klasę V b ze średnią 4,62;

klasę IV s ze średnią 4,5;

klasę IV b i klasę VI c ze średnią 4,3

oraz życzyła samych sukcesów w II semestrze roku szkolnego 2012/2013.

   Pedagog szkoły przypomniała wszystko to, co dotyczy zachowania oraz bezpieczeństwa w szkole i po za nią a także obowiązujący Regulamin Szkoły.