Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w świetlicy szkolnej "Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę" Drukuj

 

   W czwartek 28 lutego 2013 roku - odbyło się uroczyste zakończenie konkursu plastycznego zorganizowanego w świetlicy szkolnej. W leśny klimat zebranych wprowadziło przedstawienie słowno – muzyczne opracowane przez Elżbietę Pędraszewską – Iskrzak w oparciu o utwory "Spiżarnia dla ptaków" S. Szuchowej oraz "W karmniku" B. Formy, zaprezentowane przez nauczycieli świetlicy: Ilonę Borczuk, Małgorzatę Gajewską, Katarzynę Kapelę oraz Elżbietę Pędraszewską – Iskrzak. Blasku dodała dekoracja w wykonaniu Pani Ilony Borczuk i Katarzyny Kapeli.
   Następnie dzieci z wielką uwagą wysłuchały zaproszonego gościa w osobie Pani mgr inż. Anety Brożek z Nadleśnictwa Łąck – Honorowego Patrona Konkursu – która opowiadała o formach opieki nad leśnymi zwierzętami i sposobach przygotowania się do tej opieki podczas wakacji. Dzieci chętnie zadawały pytania i dzieliły się swoimi doświadczeniami w opiece nad zwierzętami.
   Kulminacyjnym momentem było oczywiście rozdanie nagród, ufundowanych przez Nadleśnictwo Łąck oraz wręczenie nagrody specjalnej ufundowanej przez inicjatorkę konkursu Panią Ilonę Borczuk.
   Przepiękne albumy i książki edukacyjne otrzymali: Natalia Sawicka z klasy IIb (za zajęcie I miejsca), Magdalena Rzeszotarska z klasy III c (za zajęcie II miejsca), Jakub Biernat z klasy IIb (za zajęcie III miejsca) oraz Kamil Wakuła z klasy IIb (za zajęcie IV miejsca). Nagrodę specjalną – klocki Lego - otrzymał Damian Królikowski także z klasy IIb.
   W podziękowaniu Nadleśnictwu Łąck za Patronat nad konkursem wychowankowie świetlicy wręczyli Pani mgr inż. Anecie Brożek dwa płócienne obrazy o tematyce las, które osobiście wykonali podczas zajęć świetlicowych.
Nagrodzone prace oraz prace konkursowe można podziwiać na tablicy świetlicy szkolnej przy wejściu do szkoły.