E Twinning... Drukuj

   18 października nasza szkoła została zarejestrowana w programie e Twinning, będącym częścią programu Socrates Comenius.
   E Twinning to łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.
   Od 20 października uczestniczymy w projekcie Euro Switch. W projekcie tym bierze udział jeszcze siedem szkół z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Finlandii, Belgii i Rumunii. Projekt ma na celu wymianę informacji językowych i kulturowych między uczniami za pomocą mediów elektronicznych takich jak e-mail, czat, wideokonferencje, Skype. W projekt zaangażowani są uczniowie klas IV-VI. Piszą oni e-maile do uczniów z Hiszpanii, z miasta Alicante.
   W ramach e Twinning udało nam się nawiązać kontakt ze szkołą z Włoch. Czekamy na listy z Rzymu wysłane pocztą lotniczą. W ten sposób uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputerów, mogą również zawierać znajomości i zdobywać przyjaciół za pomocą korespondencji w języku angielskim.Trwają rozmowy na temat korespondencji ze szkołą z Wielkiej Brytanii.
   Własny projekt w eTwinning jest aktualnie w fazie przygotowań. Jego celem głównym jest motywacja uczniów do nauki ęzyka angielskiego jako języka globalnego.
   Koordynatorem projektu na terenie naszej szkoły jest nauczycielka języka angielskiego - p. Renata Idzik. (AF)