"Moje miasto bez elektrośmieci" Drukuj

 

   W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Moje miasto bez elektrośmieci".

   Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz aktywizowanie mieszkańców miast do odnoszenia tego sprzętu w miejsca do tego przeznaczone.

   Powołany został Fundusz Oświatowy, w ramach którego uczestniczące w programie szkoły otrzymują bezpłatne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych.

   Uczniowie klas trzecich przystąpili do EkoDrużyny i uczyli się rozpoznawać elektrośmieci. Poznali zagrożenia jakie stanowią dla środowiska tego typu odpady oraz sposoby ich recyklingu.

   23 września, w naszej szkole zbieraliśmy elektroodpady. Uczniowie zachęcili swoich rodziców do aktywnego udziału w programie, co zaowocowało dużą ilością przyniesionego sprzętu. Były stare telewizory, żelazka, tostery, czajniki, suszarki, telefony, a nawet komputery, zmywarki i lodówki. Teraz szkoła otrzyma punkty, które będzie można wymienić na pomoce służące wszystkim dzieciom.

   Mamy nadzieję, że następna zbiórka przewidziana na kwiecień 2014 r. będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem.

   Wszystkim, którzy wspierają naszą inicjatywę serdecznie dziękujemy w imieniu społeczności szkolnej.