Kasper najlepszy! Drukuj

 

   Dnia 13 grudnia 2013 roku odbyła się III edycja powiatowego konkursu języka angielskiego dla szkół podstawowych „Angielski z komputerem”, dla klas szóstych. Organizatorem konkursu było Gimnazjum nr 5 w Płocku.

   Celem konkursu było popularyzowanie metody uczenia się języka angielskiego z wykorzystaniem programów i aplikacji językowych. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych oraz motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych.

   I etap konkursu odbywał się w naszej szkole i polegał na przystąpieniu do pisania testu kompetencji, który odbył się 29 listopada. Konkurs na etapie szkolnym przebiegał pod opieką pani Agnieszki Jarzyńskiej.

   Eliminacje szkolne najlepiej napisał Kasper Lisowski z klasy 6b. II etap konkursu odbył się 13 grudnia w Gimnazjum nr 5. Przy stanowisku komputerowym uczniowie wykonywali ćwiczenia interaktywne obejmujące sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, budowanie struktur gramatyczno-leksykalnych. Ostatnie zadanie sprawdzało umiejętność pisania krótkiej formy wypowiedzi w języku angielskim. W  II etapie konkursu, I miejsce zdobył również Kasper Lisowski z klasy 6 b pod opieką pani Justyny Matusiak. Serdecznie gratulujemy !