logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Dni Patrona Szkoły 2013/14 Drukuj

 

 

Program obchodów Dni Patrona Szkoły

                  10 - 14 lutego 2014 r.

 

 

 

  

"Panny Morowe"

 

Klasy I

- Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas I "Projekt znaczka pocztowego"

 

Klasy II

- Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas II "Postać sanitariuszki"

 

Klasy III

- Szkolny Konkurs dla klas III „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach"

- Festiwal Piosenki Harcerskiej dla klas III

- Międzyszkolny Konkurs dla klas III - "Co wiem o Ojczyźnie?"

 

 

         Uczniowie klas I-III

-  w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej poznają najmłodszą sanitariuszkę powstania warszawskiego – Różyczkę Goździewską oraz wykonają koszulki z wizerunkiem Danuty Siedzikówny "Inki"

 

- w ramach lekcji religii narysują komiks „W jaki sposób Różyczka Goździewska naśladowała Jezusa?”

 

-  świetlica szkolna organizuje konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III - "Dzień sanitariuszki i łączniczki"

 

 

Klasy IV- VI

- Szkolny Konkurs Literacko - Plastyczny dla klas IV – VI – „Na ratunek”

- Szkolny Konkurs Recytatorski

- Turniej piłki ręcznej o puchar Żołnierzy AK

- X jubileuszowa edycja szkolnego konkursu języka angielskiego „I can read in English”

- na godzinach z wychowawcą uczniowie zapoznają się z postacią Danuty Siedzikówny „Inki”

- na lekcjach plastyki i techniki uczniowie wykonają koszulki z wizerunkiem „Inki”

- na lekcjach historii uczniowie opracują grę planszową „Panny morowe” oraz zagrają w nią

- na lekcjach matematyki uczniowie poznają różne metody szyfrowania i deszyfrowania wiadomości

- uczniowie klas VI spotkają się z pisarzem p. Wacławem Holewińskim, laureatem nagrody literackiej im. Mackiewicza (2013r.), autorem m.in. powieści: „Opowiem ci o wolności” i „Szwy”; nauczyciele bibliotekarze przygotują tablicę informacyjną dotyczącą dorobku literackiego pisarza;

- na lekcjach religii uczniowie wykonają projekt - "Bóg, honor, ojczyzna" - wartości, którymi kierowała się Danuta Siedzikówna (pseudonim "Inka")

- Międzyszkolny Konkurs Historyczny dla klas IV - "Polska - moja Ojczyzna"

- Uroczysta akademia „(...) Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba” podsumowująca obchody Dni Patrona Szkoły

 

 

 

   W ramach obchodów Dni Patrona Szkoły w klasach I-III zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne dotyczące pracy sanitariuszek w czasie II wojny światowej. Uczniowie poznali postać najmłodszej sanitariuszki Różyczki Goździewskiej. Jej poświęcili prace plastyczne. Poznali także historię Inki, czyli Danuty Siedzikówny, której portret malowali na koszulkach. Poszerzeniem wiadomości zdobytych podczas lekcji był udział uczniów klas I-III w kursie udzielania pierwszej pomocy oraz konkursach szkolnych. Efekty konkursów plastycznych możemy podziwiać na holu głównym, a biblioteka szkolna przygotowała gazetkę poświęconą Róży Goździewskiej.

   Pierwszoklasiści projektowali znaczek pocztowy, który miał przedstawiać postać i działalność Różyczki. Prace dzieci były bardzo ciekawe, prezentowały wysoki poziom, w związku z czym przyznano trzy pierwsze miejsca uczniom z klas: IA, IC i IF oraz trzy drugie miejsca uczniom z klas: IB, ID i IE.

 

   Podsumowaniem zajęć w klasach drugich był konkurs plastyczny „Postać sanitariuszki”. Laureatami zostali: Paulina Jóźwik z klasy  IIa, Michał Zawadzki IIb, Marta Kapuścińska IIc, Weronika Piecka IId.

 

   Trzecioklasiści wzięli udział w turnieju „Potrafię ratować”, podczas którego mogli wykazać się nie tylko wiedzą dotyczącą ratowania życia ale również sprawnością przy transporcie poszkodowanego i umiejętnością bandażowania przedramienia. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła klasa IIIc, drugie - IIIb, natomiast miejsce trzecie przypadło ex aequo klasom : IIId, IIIe i IIIg. 

 

   11 lutego klasy I - III uczestniczyły już po raz szósty w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Jest on formą uczczenia Patrona naszej szkoły. W tym roku podczas koncertu klasy III prezentowały piosenki harcerskie, które ze względu na szczególną wartość artystyczną oraz treściową, pomagają podtrzymywać tradycje i zasady. Koncert rozpoczął się hymnem "Sztandar szkoły", a następnie usłyszeliśmy reprezentantów klas trzecich i piosenki: Płonie ognisko i szumią knieje, Płonie ognisko w lesie, Zielony płomień, Gdy strumyk płynie z wolna..., Krajka i Czar ogniska. Każda z klas otrzymała pamiątkowy dyplom.

 

   Na lekcjach religii w klasach młodszych pokazano, że Różyczka, niosąc pomoc innym naśladowała Jezusa. Podsumowaniem były wykonane przez uczniów komiksy. Ze 102 prac wybrano najlepsze, z których stworzono wystawę zatytułowaną: "Jak Różyczka naśladowała Jezusa?"

 

   W szkolnej świetlicy odbył się konkurs plastyczny "Dzień sanitariuszki i łączniczki". Uczniowie wykonywali prace techniką dowolną. Komisja konkursowa pod przewodnictwem kierownika świetlicy p. Elżbiety Pędraszewskiej-Iskrzak wyłoniła laureatów: Natalia Balasiewicz (I miejsce), Katarzyna Dyjas i Anna Macion Dyjas (II i III miejsce) oraz Ada Pesta (wyróżnienie).

 

  W ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły 12 lutego 2014 r. odbyła się  VI edycja Międzyszkolnego konkursu dla klas III " Co wiem o Ojczyźnie" przygotowanego przez panie: Małgorzatę Szulborską, Urszulę Kosińską i Dorotę Pankau. 

Wzięły w nim udział drużyny z płockich szkół, które miały do rozwiązania dziesięć zadań.

  I miejsce zajęli uczniowie z SP nr 20 i SP nr 23. II miejsce należało do uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej, a III miejsce zajęła drużyna SP nr 5. Uczniowie otrzymali nagrody i upominki.
Konkurs uatrakcyjnił występ dzieci z klasy IIIc i IIc ze Szkoły Podstawowej nr 23. Uczniowie zaśpiewali piosenki o charakterze patriotycznym i harcerskim oraz recytowali wiersze.

 

   Uczniowie klas starszych uczestniczyli w szeregu przedsięwzięć promujących niezłomną postawę panien morowych - bezimiennych sanitariuszek i łączniczek, których symbolem stała się Inka.  

 

   Na lekcjach historii uczniowie realizowali projekt polegający na opracowaniu oraz wykonaniu gry planszowej, której fabuła obejmowała wydarzenia z okresu powstania warszawskiego. Gry miały opowiadać historie łączniczek i sanitariuszek. Podczas realizacji projektu uczniowie wykazali się wielka pomysłowością i zaangażowaniem. Z ogromną ochotą również grali w przygotowane przez siebie gry podczas lekcji.

 

   Lekcje matematyki -Ynnap eworom - ikzcinzcął eikslop. (Polskie łączniczki - morowe panny) były poświęcone polskim łączniczkom. Nauczycielki zwróciły uwagę uczniów na rolę często bezimiennych ale jakże odważnych dziewcząt i kobiet. Przy tej okazji uczniowie w praktyce poznali różne metody szyfrowania i dekryptażu wiadomości, ujrzeli matematykę jako naukę służącą dobru ojczyzny.

   Na lekcjach plastyki i techniki dzieci wykonywały koszulki z wizerunkiem Inki.  

  Do spotkania z pisarzem, p. Wacławem Holewińskim przygotowywaliśmy się przez kilka tygodni, czytając materiały na temat pisarza, jego twórczości a także książkę „Opowiem ci o wolności”. Dzięki zdobytym informacjom i własnej dociekliwości uczniowie przygotowali prawie 30 pytań, na które pisarz chętnie i obszernie odpowiadał. Dzieci były bardzo zainteresowane  ciekawą opowieścią pana Holewińskiego, historią jego rodziny i bohaterów jego książki. Było to bardzo potrzebne i owocne spotkanie.

 

  Na lekcjach religii uczniowie wykonali projekt - "Bóg, honor, ojczyzna" - wartości, którymi kierowała się Danuta Siedzikówna (pseudonim "Inka"). Inka została ukazana jako osoba, która pośród świata depczącego wartości zachowała niezłomność człowieczeństwa - "świętość". Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów powstało 96 prac.

 

   W ciągu całego tygodnia obchodów odbyło się wiele konkursów przeznaczonych dla starszych uczniów.

  XVIII już edycja szkolnego Konkursu Literacko – Plastycznego przebiegała pod hasłem „Na ratunek!” Ludzie od zawsze kogoś lub coś ratują. Uczestnicy konkursu w swoich pracach pokazywali siebie lub innych jako ratowników niosących pomoc i ocalenie. Przedstawiali współczesne sytuacje życiowe lub ujmowali zagadnienie z perspektywy historycznej, pisząc o wydarzeniach z II wojny światowej , Powstania Warszawskiego… Piękne i pomysłowe prace dzieci złożyły się na interesującą wystawę, uświetniając obchody Dni Patrona Szkoły.

 

   Obchody Dni Patrona Szkoły stwarzają możliwość zaprezentowania umiejętności recytatorskich. W tym roku 12 lutego odbył się już XXIII Szkolny Konkurs Recytatorski przeznaczony dla uczniów klas IV – VI. Uczestnicy prezentowali dwa utwory poetyckie, z których jeden tematycznie nawiązywał do bohaterskiej postawy walczących żołnierzy w czasie II wojny światowej.

Komisja, w skład której wchodziły panie Małgorzata Lechowicz i Iwona Kowalczyk, po wysłuchaniu wszystkich recytatorów postanowiła przyznać następujące nagrody:

wśród klas IV:  I miejsce - Natalia Przybylińska (IVc), II miejsce - Katarzyna Kolanko (IVb), III miejsce - Marta Obidowska (IVc), wyróżnienie: Aleksandra Śliwińska (IVc)

wśród klas V: I miejsce - Michał Wyrębkowski (Vd), II miejsce - Agnieszka Goleniewska (Vd), III miejsce - Kuba Brzeziński (Vd), wyróżnienia: Natasza Szpalerska (Va), Katarzyna Majchrzak (Vd)

wśród klas VI: I miejsce (ex aequo) - Natalia Kicińska (VIb) i Joanna Miecznik (VIb), II miejsce (ex aequo) - Julia Śladowska (VIb) i Maria Kozłowska (VIb), III miejsce - Aleksandra Jakubowska (VIs), wyróżnienia: Klaudia Szmeja (VIa), Martyna Ostrowska (VIs).

 

   13 lutego w sali sportowej naszej szkoły odbył się Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Żołnierzy AK. Brali w nim udział uczniowie klas czwartych, ze szkół podstawowych nr 16, 21. Nasza szkołę reprezentowali chłopcy z klasy IVs, którzy turniej wygrali.

Wszystkie zespoły biorące udział w turnieju otrzymały pamiątkowe puchary i słodycze.

 

   W ramach Dni Patrona Szkoły 11.02.2014 r odbyła się X jubileuszowa edycja konkursu czytelniczego z języka angielskiego "I can read in English" przygotowana przez panią Renatę Idzik wraz z zespołem nauczycieli języka angielskiego.
Konkurs doskonali umiejętności z języka angielskiego, zwłaszcza czytanie ze zrozumieniem, wzbogaca zasób słownictwa i rozwija zainteresowanie językiem angielskim. W konkursie tym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie. W konkursie wzięło udział 40 chłopców i dziewcząt z klas IV-VI. Dwa tygodnie wcześniej dostali oni do przeczytania teksty a we wtorek napisali test z treści, w którym mogli się też wykazać znajomością gramatyki.
W składzie komisji były panie: Justyna Grzyb, Renata Idzik, Anna Malik i Justyna Matusiak.

Najlepsze prace z każdego poziomu klas IV-VI nagrodzono dyplomami i nagrodami książkowymi w języku angielskim

Wyniki:
Klasy IV
I miejsce - Patryk Brzózka kl.IVc, II miejsce - Ewelina Rosiak kl.IVs, III miejsce - Wiktoria Żochowska kl.IVs   
Klasy V
I miejsce - Aleksandra Majchrzak kl.Va, II miejsce - Julia Wiśniewska kl.Vd, III miejsce - Łukasz Kowalewski kl.Vd     Wyróżnienie - Jakub Kamiński kl.Vb     
Klasy VI
I miejsce - Kasper Lisowski kl.VIb, II miejsce - Oliwier Chwalisz kl.VIb, III miejsce - Joanna Miecznik kl.VIb    
Wyróżnienie - Aleksandra Jakubowska kl.VIs    

 

   11 lutego odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Historycznego - Polska moja Ojczyzna. Wzięło w nim udział siedemnastu uczniów klas IV - tych z 6 płockich szkół. Uczniowie rozwiązywali test dotyczący wiadomości z historii Polski, ważnych miejsc, zabytków oraz wielkich Polaków. 

I miejsce zajął Karol Zawodniak z SP Nr 16, II miejsce -  Julia Nowakowska z SP Nr 18, III miejsce - Maja Ferszt z SP Nr 17. Uczennica naszej szkoły została wyróżniona.

 

   Tegoroczną akademię, podsumowującą obchody, zadedykowaliśmy kobietom. Łączniczkom, sanitariuszkom, bez których walka byłaby niemożliwa. Łukasz Modelski w książce "Dziewczyny wojenne" stwierdza: "Wojna nie była czymś, w co się bawiły w dzieciństwie. Nie stroiły się w oficerki, nie chciały być żołnierzami. Nie interesowały ich stopnie wojskowe, salutowanie, chłopięce sprawy. Wojna była jak zjazd po poręczy, który zaczęły dziewczęta, a skończyły kobiety wysadzające budynki, biorące udział w wykonywaniu  wyroków śmierci, prowadzące samoloty, noszące meldunki, ukrywające Żydów, opatrujące rannych, katorżniczki, czy skazane czekające na śmierć. Dla nich historia nie ma w sobie patosu".  Panny morowe... Niektóre z nich, jak Danusia Siedzikówna ps. Inka, umierały zakatowane w UB-owskich więzieniach. Do końca pozostały wierne wyznawanym przez siebie wartościom. W grypsie przekazanym z więzienia Inka napisała : „(…) Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba” .

Cała społeczność szkolna oddała hołd Ince, wkładając przygotowane własnoręcznie koszulki z wizerunkiem bohaterskiej, niespełna osiemnastoletniej dziewczyny. Koszulki z podobizną INKI otrzymali również nasi goście. Zostały im wręczone przez łączniczkę i łącznika podczas „brawurowej” akcji pod kryptonimem PANNY MOROWE.

   Akademię przygotowali uczniowie z klasy IVc i IVb pod kierunkiem p. Bożeny Matlęgi. Współautorem prezentacji multimedialnej był p. Robert Elwertowski. Oprawę muzyczną fantastycznie podkreślającą przesłanie akademii uświetnił chór „La viva musica” pod kierunkiem p. Małgorzaty Podwójci. Dekoracje wykonały panie: Katarzyna Kapela i Ilona Borczuk.

   Podczas akademii nasi goście - p. Stefania Pastuszko - zastępca dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie delegatura w Płocku oraz p. Edward Jankowski - przewodniczący Porozumienia Organizacji Kombatanckich wręczyli nagrody w szkolnych konkursach.

 

 

   O naszych tegorocznych obchodach napisał portal Płock. Zachęcamy do lektury artykułu "Cała szkoła w koszulkach z Inką" oraz obejrzenia galerii zdjęć na portalu "Morowe panny. Cała szkoła z Inką".

   O tegorocznych obchodach można również przeczytać na portalach:

 

- niezalezna.pl  "Uczniowie i nauczyciele w koszulkach z "Inką" oddali hołd Armii Krajowej. Brawo Płock!"

 

- niezlomni.com  "Piękna uroczystość na cześć „Inki”. Wszyscy uczniowie w koszulkach z wizerunkiem bohaterki.(...)"

 

-  wpolityce.pl  "Płocka szkoła uczciła pamięć „Inki”. „Umierała z okrzykiem >>Niech żyje Polska!<<”"  

 

-  wmeritum.pl  "Płock: wszyscy uczniowie w koszulkach z Inką!"

 

-  polishclub.org  "W całej Polsce i na świecie świętuje się dziś Walentynki, a my obchodzimy powstanie Armii Krajowej – mówiła dyrektorka szkoły w Płocku Ewa Woźniak."