Uczymy się ratować. Drukuj

 

   W cyklu zajęć „Uczymy się ratować”, dotyczących opanowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy, wzięły udział klasy 3a, 3b i 3e. Uczniowie poznali zasady bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. Wiedzą jak sprawdzać przytomność, wezwać pomoc, ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej. Potrafią sprawdzić oddech i przeprowadzić resuscytację. Wszystkie wiadomości  i umiejętności  mali ratownicy mieli możliwość ćwiczyć na fantomie, który udostępniła Orkiestra Świątecznej Pomocy w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować”.