Podsumowanie I semestru Drukuj

 

   6 marca odbył się apel dla uczniów klas IV - VI podsumowujący wyniki w nauce i zachowaniu w I semestrze bieżącego roku szkolnego.

   Dyrektor Ewa Woźniak wręczyła najlepszym uczniom listy gratulacyjne. Otrzymali oni również stypendia motywacyjne za wyniki w nauce. sześciorgu uczniom klas szóstych wręczono również stypendia sportowe.

   Podczas spotkania pedagog przypomniał uczniom obowiązujący regulamin szkoły, a opiekun Samorządu Szkolnego podsumował działalność RSU w I semestrze.