Karol, który został świętym Drukuj

 

 

„Bóg (…) pragnie, aby wszyscy byli święci!

(…), miejcie świętą ambicję być świętymi, tak jak On jest święty!”

                                                                            Jan Paweł II

 

   27 kwietnia był dniem szczególnym dla każdego Polaka. Nasz Wielki Papież został ogłoszony świętym. W związku  z tym wydarzeniem nauczyciele religii w naszej szkole zaprosili uczniów do udziału w projekcie „Karol, który został świętym”.

   Celem projektu było przybliżenie dzieciom świętości życia i nauczania Papieża Polaka oraz kształtowanie odpowiednich postaw moralnych. Treści zawarte w programie dotyczyły obszaru edukacji moralnej, plastycznej, filmowej i muzycznej. Podjęte działania miały na celu przygotowanie dzieci do duchowego przeżycia zbliżającej się kanonizacji.

   Pierwszym etapem projektu było obejrzenie filmu „Karol, który został świętym”. Uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami religii oglądali film w kinie Helios w dniach 3 i 4 kwietnia. W ramach projektu na lekcjach religii omawiano obejrzany film ze zwróceniem szczególnej uwagi na wartości, którymi kierował się Jan Paweł II.

   Następnie uczniowie poszczególnych klas wykonali prace plastyczne „ Droga Karola Wojtyły do świętości”. Dzieci sercem i talentem plastycznym przedstawiały postać Nauczającego, Uśmiechniętego, Podróżującego, Miłośnika gór, Zatopionego w modlitwie Papieża, mającego czas, by zatrzymać się przy każdym człowieku. Na konkurs wpłynęło około 200 prac. Najciekawsze z nich zostały zaprezentowane  na wystawie podsumowującej projekt w holu szkoły.

   Uczestnikom projektu wyrażamy wdzięczność za ich zaangażowanie.