"Witaj majowa jutrzenko" Drukuj

 

   6 maja w naszej szkole odbyła się akademia z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To jedna z piękniejszych dat w historii naszego kraju. 3 maja 1791 roku po siedmiogodzinnych obradach projekt ustawy zasadniczej został przyjęty przez posłów, a następnie podpisany przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Konstytucja 3 Maja zawierała podstawowe zasady ustroju Polski, zreformowanego na Sejmie Czteroletnim. Była pierwszą w Europie, a drugą na świecie sformułowaną na piśmie nowoczesną ustawą zasadniczą. Dawała Polakom nadzieję na lepszą przyszłość i przetrwanie czasu zaborów.

   Program artystyczny przygotowali uczniowie klas Vb i Vs pod opieką p. Ewy Wojtyckiej i p. Małgorzaty Podwójci. O oprawę plastyczną zadbały p. Ilona Borczuk i p. Katarzyna Kapela.