Dzień Dziecka - Dzień Kreatywności i Praw Dziecka Drukuj

 

   Na zajęciach w maju, czerwcu i w Dniu Dziecka kolejny raz realizowaliśmy projekt edukacyjny UNICEF: ”Szkoła z Prawami Dziecka”. Celem projektu było:
- zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka,
- uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu,
- kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
- wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.
    W ramach akcji uczniowie wzięli udział w cyklu lekcji poświęconych tematyce praw dziecka, a 2 czerwca w Dniu Dziecka połączyliśmy zajęcia kreatywności z projektem  ”Szkoła z Prawami Dziecka”. Uczniowie uczestniczyli w prezentacjach, z których dowiedzieli się czym są prawa dziecka, jak rozumieć poszczególne zapisy Konwencji o prawach dziecka, gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy ich prawa są łamane. Informacje te mogą znaleźć na gazetce UNICEF na łączniku oraz przy sali 10A.

   Dzieci wzięły udział w warsztatach kreatywności, wykonując postacie Dzieci Świata do łańcucha przyjaźni. Tworząc i prezentując na holach szkolnych łańcuch dzieci o różnych kolorach skóry, dołączali do papierowych postaci, wypisane na balonach, plakatach ich prawa.

   Nauczyciele rozmawiali również z uczniami na temat osób zaangażowanych w obronę ich praw. Do końca akcji UNICEFU dzieci spośród lokalnej społeczności mogą wybrać osoby najbardziej zaangażowane do odznaczenia Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka.
   
Wyróżnienie tytułem „Szeryfa Praw Dziecka” jest szczególnym wyróżnieniem, po raz pierwszy przyznawanym w Polsce. Dzieci zadecydują komu się ono należy.
    Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka może zostać odznaczony każdy dorosły, który w wyjątkowy sposób dba o interesy dzieci.
Mamy już kilka wytypowanych przez klasy osób. Do 18 czerwca czekamy na nazwiska pozostałych kandydatów z króciutkim uzasadnieniem wyboru.

   Dzień Dziecka przygotowały panie: Joanna Pankowska, Bożena Koper, Agnieszka Jarzyńska oraz Anna Olczak-Mielczarek.       Nazwiska kandydatów do odznaczenia prosimy składać do wychowawców lub bezpośrednio koordynatorów akcji: p. A. Jarzyńskiej lub A. Olczak-Mielczarek.