Czas wakacji ! Drukuj
 
   W dniu 26 czerwca 2014 odbył się apel dla klas I - III, wieńczący naukę w roku szkolnym 2013/14. Wśród wierszy, piosenek i pląsów szukaliśmy lata i zabaw z nim związanych. Uczniowie klas 2b i 2c przekazali również rady dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji.
   Ciepłe słowa pożegnania skierowane były do trzecioklasistów, którzy kończą I etap edukacji. Laureaci Konkursów wiedzowych otrzymali z rąk pani dyrektor Ewy Woźniak i Aldony Fijałkowskiej medale honorujące ich pracę oraz godne reprezentowanie SP nr 23.
   Przewodnicząca SU p. Bożena Koper podziękowała uczniom i klasom biorącym aktywny udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły.
   Nad całością czuwały wychowawczynie klas 2b, 2c - p. Beata Tokaj i p. Małgorzata Szulborska.
       Życzymy wspaniałych wakacji.