"Lato, lato, lato czeka..." Drukuj

 

   27 czerwca uroczyście żegnali się ze szkołą uczniowie klas IV - VI. Po uroczystym przekazaniu Sztandaru Szkoły przez absolwentów klas VI uczniom klas V głos zabrali przybyli goście oraz pani dyrektor Ewa Woźniak. Podsumowując rok szkolny podkreśliła ogromne sukcesy uczniów naszej szkoły w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Najlepsi otrzymali Złote Medale za wyniki w nauce, które ufundowała Rada Rodziców. Dwie uczennice klasy VIb - Julia Śladowska i Joanna Miecznik odebrały dziś statuetki najlepszych absolwentek, Patryk Biernat - uczeń klasy VIS - został uhonorowany statuetką dla najlepszego sportowca. 31 uczniom, którzy otrzymali stypendia motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, wręczono listy gratulacyjne podpisane przez Prezydenta m. Płocka Andrzeja Nowakowskiego.

   Dzisiejszy dzień był szczególnym dniem dla szóstoklasistów. Pożegnał ich, w imieniu młodszych kolegów, Michał Wyrębkowski. W imieniu absolwentów szkołę pożegnała Julia Śladowska.

   Uroczystość klas IV - VI przygotowała p. Małgorzata Lechowicz we współpracy z p. Małgorzatą Podwójci, p. Robertem Elwertowskim, p. Katarzyną Kapelą i p. Iloną Borczuk.

 

więcej zdjęć tu

 

 

uroczystość klas VI

 

 

uroczystość klas IV - V