Dzień Kombatanta 2014 Drukuj

 

   Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku, obchodzimy, ale  stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury.

   W piątek, 26 września w przededniu 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, odbyła się w naszej szkole niecodzienna lekcja historii. Uczniowie klas VI b i VI d wraz z opiekunkami p. Renatą Wojtycką i p. Ewą Wojtycką przygotowali spotkanie z kombatantami. Miało ono formę wywiadu. Uczniowie, w ramach projektu IPN - u dotyczącego Polskiego Państwa Podziemnego, przygotowali pytania, które podczas spotkania zadawali szanownym gościom. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali opowieści o ich wojennych losach oraz o tym jak pamiętają czas wojny, w jaki sposób docierały do nich wiadomości o powstaniu Polskiego Państwa Podziemnego, wybuchu powstania warszawskiego, czy zdobyciu Berlina. 

   Spotkanie dostarczyło uczestnikom nie tylko wiele cennych informacji, ale i wzruszeń.