logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Dni Patrona Szkoły 2002/03 Drukuj


   W roku szkolnym 2002/03 na terenie naszej szkoły realizowano międzyprzedmiotowy projekt dotyczący powstania warszawskiego.
   Nauczyciele matematyki przedstawili uczniom do realizacji temat Powstanie warszawskie w liczbach, tabelach i wykresach. Dzieci, poznając historię powstania, między innymi poszukiwały, porządkowały i przetwarzały informacje z różnych źródeł oraz doskonaliły umiejętność sporządzania tabel, wykresów i diagramów. Rozwijały przy tym umiejętność opisywania w języku matematycznym prostych sytuacji.
   Pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego uczniowie sporządzali Antologię poezji i pieśni powstańczej lub opracowywali temat Prasa i plakat w powstaniu warszawskim. Dzięki temu zadaniu uczniowie między innymi zapoznali się z poetami i autorami pieśni powstańczej oraz ich twórczością. Doskonalili również umiejętność selekcji i doboru materiału w celu opracowania antologii czy przedstawiania zawartości poszczególnych czasopism powstańczych oraz tematyki plakatów.
   Nad przygotowaniem albumów Warszawskie dzieci pójdziemy w bój... czuwała nauczycielka historii. Albumy były poświęcone dzieciom i młodzieży biorącej udział w powstaniu warszawskim. Uczniowie poszukiwali informacji dotyczących losów dzieci i młodzieży walczącej w powstaniu, przeprowadzali wywiady z żyjącymi bohaterami walk lub ich krewnymi i poznawali ciekawe losy wybranych bohaterów.
   W klasach trzecich realizowano projekt Gazetka Małego Powstańca.
   Efekty ogromnej pracy uczniów, jak również nauczycieli, były prezentowane w czasie obchodów Dni Patrona. Na tę okazję zostały przygotowane wystawy:
-   Przedwojenne podręczniki szkolne (by zapoznanie się z fragmentami tych podręczników pozwoliło lepiej zrozumieć przeszłość Polski, a także fenomen Szarych Szeregów i Armii Krajowej);
-   Dzieci w powstaniu warszawskim - wystawa prac uczniów klas I-III;
-   Moja ulica w obiektywie - podsumowanie konkursu i wystawa prac uczniów klas V-VI (patroni ulic naszego osiedla są ściśle związani ze środowiskiem AK).
   Oprócz tego nauczyciele zorganizowali rajd pieszy Miejsca pamięci narodowej w naszym mieście, uwieńczony wystawą fotograficzną Samorządu Uczniowskiego.
   Odbył się także konkurs historyczny Europa - moja Ojczyzna oraz Turniej Piłki Nożnej o puchar Dyrektora Szkoły i Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Żołnierzy AK.
   Na lekcjach wychowawczych w klasach IV-VI pokazano uczniom film Kampinowska epopeja, a uczniowie klas szóstych uczestniczyli w spotkaniach z kombatantami.
   Uczniowie klas starszych wzięli udział w konkursach -  XII Szkolnym Konkursie Recytatorskim oraz VII Szkolnym Konkursie Literacko-Plastycznym "To lubię, tego się boję, o tym marzę."
   W klasach młodszych realizowany był blok tematyczny Armia Krajowa patronem naszej szkoły i pokazano dzieciom film Album płocki.
  
Podsumowaniem obchodów była uroczysta akademia, podczas której wręczono nagrody laureatom konkursów.
  
Zorganizowanie tak wielu różnorodnych form i ich prezentacja w trakcie Dni Patrona świadczy o tym, jak wielkie jest to dla nas święto i jak ogromną wagę do niego przywiązujemy. (AF)