logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Niezwykła lekcja w IPN Drukuj
 
   W piątek 12 grudnia uczniowie klas 5b, 5c, 6b i 6d wzięli udział w niezwykłej lekcji historii. Warsztaty "Losy dzieci w czasie II wojny światowej", które odbyły się w Biurze Edukacji IPN na ul. Marszałkowskiej w Warszawie poprzedziły projekty szkolne zaplanowane na luty 2015 r z okazji Dni Patrona Szkoły. 
   Podczas lekcji uczniowie obejrzeli prezentację poświęconą ciężkim losom dzieci od września 1939 r, poprzez wywózki w głąb ZSRR, życie w okupowanym kraju, za murami getta, czy w obozach koncentracyjnych, aż do końca wojny. Następnie wypełniali karty pracy na podstawie prezentacji i tekstów źródłowych. Kolejnym etapem warsztatów było obejrzenie filmu o dzieciach, które ze Wschodu trafiły do Nowej Zelandii, która po obozowej tułaczce okazała się być dla nich rajem na ziemi. Ostatnim etapem pracy naszych uczniów było napisanie listów do tych "dzieci wojny", które jeszcze żyją. Listy te zostaną wysłane do Nowej Zelandii.
   Nasi uczniowie mogli także obejrzeć ciekawą wystawę poświęconą wysiedleniom. Na zakończenie wizyty w IPN-ie wszyscy otrzymali "świecę wolności", którą zapalili w swoich domach 13 grudnia o godz. 19.30 w rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.