logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Dni Patrona Szkoły 2012/13 Drukuj

 

 

 

Program obchodów Dni Patrona Szkoły

                  18 - 23 lutego 2013 r.

 

 

 

 


 

Poznajemy działalność Zgrupowania „Kampinos”

 

Klasy I

- Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas I „Partyzanci”

 

Klasy II

- zajęcia plastyczne dla klas II „Znak graficzny Grupy Kampinos”

 

Klasy III

- Szkolny Konkurs Literacki dla klas III „Piszę do Ciebie Mamo…” – list partyzanta do rodziny

- Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej dla klas III

- Międzyszkolny Konkurs dla klas III - "Co wiem o Ojczyźnie?"

 

Klasy IV- VI

- Szkolny Konkurs Literacko - Plastyczny dla klas IV – VI – „Moje zwycięstwa, moje sukcesy”

- Szkolny Konkurs Recytatorski
- Szkolny Konkurs Multimedialny
- Szkolny Konkurs Plastyczny - makieta "Puszcza kampinoska domem partyzantów"
- Turniej piłki ręcznej o puchar Żołnierzy AK
- Międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny „Struktura i organizacja grupy Kampinos” – projekt realizowany na lekcjach religii i godzinach wychowawczych
- Konkurs języka angielskiego „I can read”

- Międzyszkolny Konkurs Historyczny dla klas IV - "Polska - moja Ojczyzna"
- wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego

- Uroczysta akademia „Mój kraj miał granice swoje w sercach ludzi (...)” podsumowująca obchody Dni Patrona Szkoły

 

   W ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły 13 lutego 2013 odbyła się V edycja Międzyszkolnego Konkursu dla klas III "Co wiem o Ojczyźnie" przygotowanego przez panie: Małgorzatę Szulborską, Urszulę Kosińską i Dorotę Pankau. Wzięły w nim udział drużyny z płockich szkół, które miały do rozwiązania 15 zadań. I miejsce zajęła SP nr 20, II miejsce - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna a III miejsce - SP nr 18. Uczniowie otrzymali nagrody i upominki. Konkurs uatrakcyjnił występ dzieci z klasy IIId SP 23. Uczniowie zaprezentowali piosenki patriotyczne i żołnierskie oraz wiersze.

 

   W klasach I zostały przeprowadzone lekcje na temat Patrona naszej Szkoły - Armii Krajowej oraz żołnierzy walczących w lesie. Podsumowaniem tych zajęć był konkurs plastyczny „Partyzanci”. Za najciekawsze prace przyznano nagrody i wyróżnienia: I miejsce: Mikołaj Bartuś - Ic, II miejsce: Daria Zawistowska - Ib, III miejsce: Patrycja Wysibirska - Ic oraz wyróżnienia: Helena Berlińska - Ia, Mateusz Rycharski - Ib, Michał Zawadzki - Ib, Konrad Zatorski- Ia, Patrycja Strzałkowska - Ic, Maria Siekierska - Id, Alan Zieliński- Id.

 

   W klasach II odbyły się zajęcia poświęcone żołnierzom walczącym w Zgrupowaniu Kampinos. Uczniowie obejrzeli wystawę i zapoznali się z symbolami graficznymi innych grup - Oddziałów Armii Krajowej. Minutą ciszy, pod tablicą pamiątkową, uczcili pamięć poległych żołnierzy. Na zajęciach plastycznych wykonali znak graficzny Grupy Kampinos.


    Uczniowie klas III na chwilę przenieśli się w czasy II wojny światowej. Zbierali informacje na temat partyzantów, ukrywających się w lesie. Dzieci miały za zadanie napisanie listu partyzanta do matki. Powstało wiele wzruszających prac. Najciekawsze zostały nagrodzone i wyróżnione: I miejsce: Eliza Morawska – IIIa, II miejsce: Oliwia Zielska – IIIc, III miejsce: Dominik Rogalski – IIIa oraz wyróżnienia: Dawid Kacperowski – IIIb, Karol Czerwiński – IIIa, Tomasz Misiak – IIIc, Ada Komosińska – IIIa, Jakub Marciniak – IIIc, Wiktoria Grodzicka - IIIc, Filip Czarnecki – IIIc.

 

   Efektem podjętych projektów była wystawa prac, którą można oglądać na głównym holu szkoły.

 

  Obchody Dni Patrona uczniowie klas VI (a,b,d) zainaugurowali wycieczką do Muzeum Powstania Warszawskiego. Ekspozycja, zlokalizowana na trzech kondygnacjach, poprzez oddziaływanie obrazem, światłem i dźwiękiem była źródłem niezapomnianych przeżyć i emocji. Aranżacja wnętrza i wykorzystanie efektów multimedialnych w realistyczny sposób przybliżają powstańczą rzeczywistość. Wrażenie potęguje sceneria sprzed prawie 70 lat, poruszaliśmy się po… granitowym bruku wśród mogił powstańczych i gruzów zniszczonej Warszawy. Nie zapomnimy niezwykłego stalowego monumentu, przecinającego wszystkie poziomy ekspozycji. Jego ściany pokrywają daty kolejnych dni powstania i ślady po pociskach. W kilkumetrowym fragmencie muru – „bijącym sercu walczącej Warszawy” – zamknięto odgłosy powstańczej stolicy: odgłosy strzałów, bombardowania, modlitwy, pieśni… Jednak największe wrażenie zrobiło na wszystkich przejście zaaranżowanym kanałem, w którym dzięki odpowiedniej scenografii, efektom wizualnym i dźwiękowym, mogliśmy się zidentyfikować z powstańcami, żołnierzami AK.

 

   W klasach starszych realizowano międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny „Struktura i organizacja grupy Kampinos”. Na godzinach wychowawczych uczniowie wspierani przez swoich wychowawców poznawali sylwetki dowódców Zgrupowania Kampinos. Na lekcjach religii - realizowano integralny projekt: „Ksiądz kapelan Stefan Wyszyński przykładem wierności Bogu i Ojczyźnie”. Poznaliśmy działalność oświatowo-konspiracyjną księdza Wyszyńskiego, który w okresie Powstania Warszawskiego pod pseudonimem „Radwan III” pełnił funkcję kapelana grupy AK „Kampinos” działającej w Laskach i okolicy oraz szpitala powstańczego w Laskach. Efektem tych działań jest galeria postaci na holu głównym.

 


   W ciągu całego tygodnia obchodów odbyło się również wiele konkursów przeznaczonych dla starszych uczniów.
   21 lutego odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Historycznego dla klas IV-tych pod hasłem „Polska - moja Ojczyzna” .Tym razem zmagało się w nim 21 uczniów z siedmiu płockich podstawówek. Uczniowie rozwiązywali test, w którym wykazali się wiedzą na temat historii Polski, tradycji, zabytków oraz znanych postaci historycznych. Rywalizację wygrał Filip Szmul z SP17, II miejsce zajęła Katarzyna Majchrzak z SP23, a III - Dorota Rzewnicka (SP23) oraz Natalia Piegat (SP16).


   Tego samego dnia odbył się również Turniej Piłki Ręcznej chłopców klas IV o Puchar Żołnierzy AK. Wzięło w nim udział pięć zespołów z płockich szkół: SP11, SP16, SP21 i SP23. Puchar Żołnierzy AK zdobyli uczniowie klasy IVs z naszej szkoły, których przygotował p. Cezariusz Raczkowski.


   W ramach obchodów Dni Patrona odbył się XXII Szkolny Konkurs Recytatorski. Wzięło w nim udział 31 uczniów klas IV - VI. Jury w składzie: p. Małgorzata Lechowicz i p. Iwona Kowalczyk przyznało następujące nagrody:
wśród klas IV: I miejsce - Michał Wyrębkowski (kl.IVa), II miejsce - Katarzyna Majchrzak (kl.IVd), III miejsce - Kuba Brzeziński (kl.IVd); wyróżnienia: Agnieszka Goleniewska (kl.IVd), Dorota Rzewnicka (kl.IVd)
wśród klas V: I miejsce - Maria Kozłowska (kl.Va) i Julia Śladowska (kl.Vb), II miejsce - Oliwia Bąk (kl.Va) i Joanna Miecznik (kl.Vb), III miejsce - Natalia Kicińska (kl.Vb) i Aleksandra Jakubowska (kl.Vs), wyróżnienia: Gabriela Lewandowska (kl.Vc) i Iga Śliwińska (kl.Vd)
wśród klas VI: I miejsce - Anna Solak (kl.VIb), II miejsce - Joanna Sołtysiak (kl.VIb), III miejsce - Wiktoria Lewandowska (kl.VIc), wyróżnienia: Aleksandra Marciniak (kl.VIb) i Eliza Pomianowska (kl.VIc).


   Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej szkoły odbył się kolejny raz konkurs literacko – plastyczny. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Moje zwycięstwa. Moje sukcesy!” Zajęliśmy się zwycięstwami odniesionymi nad sobą, nad własnymi słabościami np. strachem, nieśmiałością, uprzedzeniami, pracą, która wydaje się niewykonalna i innymi „progami”, które musimy  przejść  w drodze do sukcesu. Jakiego sukcesu? Wielkim sukcesem jest dobre miejsce w konkursie, jednak nie możemy  zapominać o naszych sukcesach odnoszonych w nieustannych zmaganiach z codziennością, o wygrywaniu wewnętrznej walki z różnymi przeciwnościami. Jury w składzie: p. Elżbieta Zbrzezna, p. Małgorzata Lechowicz, p. Iwona Kowalczyk nagrodziło i wyróżniło 19 prac. Temat konkursu pozwolił wielu uczniom na to, by pokazali swoim rówieśnikom, jak rozwiązują różne problemy i w końcu osiągają sukces. Jedna z laureatek, Natalia Dejewska z kl. VI c, napisała: Sukcesy zmieniają ludzi. Człowiek ma wrażenie, że jest więcej wart. Wprawdzie tego czegoś nie widać, ale czuje się to w sobie. Tak, jakby jakieś puste miejsce zostało zapełnione. I chyba o to chodzi mojej mamie i tacie, by zapełniać w sobie puste miejsca. Stawiać sobie cel i próbować go realizować, chociaż nie wiemy czy damy radę. Jesteśmy wtedy lepsi, czujemy swoją wartość. To jest takie przyjemne uczucie.

 

  Grupa Kampinos stała się również tematem konkursu multimedialnego, który cieszył się zainteresowaniem zarówno wśród klas piątych jak i szóstych. W kategorii klas piątych I nagrodę otrzymała Zuzanna Dryś, II nagrodę - Iga Śliwińska, III - Andżelika Rudowska. W kategorii klas szóstych: I nagrodę otrzymała Paulina Wuszter, II nagrodę - Patrycja Łyzińska, III - Hubert Akimow.

 

  Nasi uczniowie brali również udział w IX edycji konkursu języka angielskiego "I can read in English" przygotowanej przez p. Renatę Idzik wraz z zespołem nauczycieli języka angielskiego. Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań językiem angielskim, propagowanie czytania książek w języku obcym jako doskonałego ćwiczenia umiejętności czytania i gramatyki. W konkursie wzięło udział 60 chętnych uczniów z klas IV-VI. Po przeczytaniu książek w języku angielskim po 17 uczniów z klas IV, V i VI przystąpiło do testu z treści książek. Najlepsze prace z każdego poziomu nagrodzono dyplomami i nagrodami książkowymi w języku angielskim.
 Klasy IV
I miejsce - Aleksandra Majchrzak IV A, II miejsce - Julia Wiśniewska IV D, III miejsce - Ada Aleks IV D
 Klasy V
I miejsce - Oliwier Chwalisz V B, II miejsce - Kasper Lisowski V B, Jakub Tumkielski  V B, III miejsce - Joanna Miecznik V B.
 Klasy VI
I miejsce - Paulina Wuszter  VI D, II miejsce - Anna Solak VI B, III miejsce - Michał Kolankiewicz VI C, Marianna Mycroft VI B

 

 

 

 

 

  "Mój kraj miał granice swoje w sercach ludzi" - pod takim hasłem 23 lutego odbyła się uroczysta akademia podsumowująca obchody Dni Patrona naszej szkoły. Tematycznie nawiązywała do bohaterskiej walki żołnierzy - partyzantów walczących w lasach Puszczy Kampinoskiej podczas II wojny światowej. Swoją obecnością zaszczycili nas byli żołnierze Armii Krajowej, przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Płocka. W piękny i wzruszający sposób recytatorzy klas IV - VI oraz chór szkolny przybliżyli nam te ważne wydarzenia z historii naszej ojczyzny. Ta "lekcja" na długo pozostanie w naszej pamięci!
   Z okazji Dni Patrona Szkoły Prezes Płockiego Oddziału Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych przekazał do Izby Pamięci medal wybity z okazji 60-lecia Związku.
Akademia była również okazją do wręczenia nagród zwycięzcom i wyróżnionym w licznych konkursach.
Uroczystość przygotowała p. Małgorzata Lechowicz przy współudziale p. Małgorzaty Podwójci oraz p. Roberta Elwertowskiego, a piękne dekoracje wykonały panie: Ilona Borczuk, Katarzyna Kapela, Joanna Skubiszewska i Małgorzata Gajewska.

 

  Uroczyste obchody Dni Patrona Szkoły zakończył Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej prowadzony przez p. Luizę Kamińską. Klasy trzecie prezentowały następujące utwory: IIIa - Dziś do ciebie przyjść nie mogę, IIIb -  Idą leśni, IIIc -  Po partyzancie dziewczyna płacze, IIId - Rozszumiały się wierzby płaczące, IIIe - Serce w plecaku. Dzieci uczęszczające na koło muzyczne zagrały na dzwonkach utwór „Deszcz, jesienny deszcz”. Należy pamiętać, że pieśni te przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowią o naszej tożsamości, ciągłości naszej tradycji, nieprzemijającej potrzebie piękna, wzruszenia i uśmiechu.

 

 

 

fot. Janina Łukasiak

 

 

 

 

 

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 20