dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2021/22 Drukuj

 

   Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

- 15 października 2021 r,

- 12 listopada 2021 r.

-  07 stycznia 2022 r.

 02 maja 2022 r.

- 24,25,26 maja 2022 r- egzamin ósmoklasisty ( dni wolne dla uczniów klas I- VII)

17 czerwiec 2022 r. 

 

  

W wyżej wymienionych dniach na terenie szkoły zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze. Rodzice, którzy z takich zajęć chcą skorzystać, proszeni są o zgłoszenie się do wychowawców co najmniej na tydzień wcześniej przed zaplanowanym wolnym dniem.