Dni Patrona Szkoły 2016/17 Drukuj

 

 

 

Program obchodów Dni Patrona Szkoły

              6 - 10 lutego 2017 r.

 

 

 

  75. rocznica powołania Armii Krajowej

 

   Poniżej zamieszczamy harmonogram podejmowanych działań oraz przedsięwzięć w ramach Dni Patrona Szkoły 2017:

 

data

przedsięwzięcie

6-10 lutego

- wystawa pamiątek związanych z Armią Krajową
- wystawa Książnicy Płockiej „Gdzie są chłopcy z tamtych lat…”
- wystawy będące efektem realizowanych projektów edukacyjnych
- wystawy pokonkursowe
wystawy dostępne dla dzieci i młodzieży z płockich szkół oraz mieszkańców miasta

6 lutego

I can read in English – szkolny konkurs języka angielskiego

 

Powstanie warszawskie oczami dziecka - spotkanie dla uczniów klas V i VI z ks. Stanisławem Kicmanem

7 lutego

Polska – moja Ojczyzna – Międzyszkolny Konkurs Historyczny dla klas IV

 

Festiwal Piosenki  Żołnierskiej dla klas III

8 lutego

Co wiem o Ojczyźnie? – Międzyszkolny Konkurs dla klas III

 

Szkolny Konkurs Recytatorski

9 lutego

Międzyszkolny Turniej Piłki Ręcznej i Piłki Siatkowej
o Puchar Żołnierzy AK

10 lutego

Uroczystości podsumowujące obchody Dni Patrona Szkoły

 


Realizowane projekty i przedsięwzięcia

Szare Szeregi - mali bohaterowie AK – projekt edukacyjny realizowany w klasach I – III

 Patroni naszych ulic – projekt edukacyjny realizowany w  klasach I-VI

- wycieczka po zaaranżowanym na terenie szkoły osiedlu Podolszyce, podczas której uczniowie zdobywają lub pogłębiają wiadomości nt patronów poszczególnych ulic

Kotwica - znak Polski Walczącej  - projekt edukacyjny realizowany w świetlicy szkolnej

Soldiers of freedom - Polish Home Army - temat realizowany na lekcjach  j. angielskiego w klasach starszych

Kapelani Armii Krajowej - temat realizowany na lekcjach religii w klasach starszych

Opowiem Ci o Bohaterze - w oparciu o materiały p. Zofii Cierpikowskiej – Maj, wdowy po Powstańcu z Batalionu „Baszta” - temat realizowany na lekcjach historii w klasach starszych

Gwara okupacyjna - temat realizowany na lekcjach  j. polskiego w klasach starszych

Piosenki Armii Krajowej, opracowanie okolicznościowego śpiewnika, z którego będziemy korzystać podczas akademii - temat realizowany na lekcjach muzyki
w klasach starszych

Znaczki pocztowe o Armii Krajowej - temat realizowany na lekcjach zajęć komputerowych w klasach IV - V

Medale i monety o Armii Krajowej - temat realizowany na lekcjach zajęć komputerowych w klasach VI

Malowanie koszulek, w które cała społeczność szkoły będzie ubrana 10 lutego

Najmłodsi obrońcy Ojczyzny - Szkolny Konkurs Literacko – Plastyczny

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny na plakat z okazji 75. rocznicy utworzenia Armii Krajowej

 

   Tydzień obchodów Dni Patrona Szkoły rozpoczęliśmy spotkaniem z ks. Stanisławem Maciejem Kicmanem. Ksiądz, duszpasterz jednej z warszawskich parafii, urodził się w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego rodzice byli aktywnymi członkami Armii Krajowej i powstańcami warszawskimi. Jako siedmiolatek przeżył rzeź Woli. Po upadku powstania warszawskiego trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie, następnie został wywieziony wraz z matką do obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen, a później do obozu pracy w Hameln koło Hannoveru. Podczas spotkania Powstanie warszawskie oczami dziecka, opowiedział dzieciom z klas V-VI o swoich przeżyciach z tamtego okresu. Na pamiątkę spotkania zostawił nam swoją książkę „Listy – zwiastuny nadziei”, w której dzieli się wspomnieniami z okresu swojego dzieciństwa.

   W klasach I-III, przez cały tydzień uczniowie realizowali projekt edukacyjny Szare Szeregi - mali bohaterowie AK. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły z klas pierwszych i drugich systematycznie przyswajali wiadomości związane z Armią Krajową. Ze swoimi wychowawcami oglądali wystawy i dekoracje, które pojawiły się na terenie szkoły. Rozmawiali na lekcjach o odważnych zachowaniach, ale też o zabawach dzieci w czasie wojny. Czytali także opowiadania dotyczące tych czasów.

Uczniowie klas pierwszych wykonali sylwety Małego Powstańca i Sanitariuszki, z których powstała piękna ekspozycja. Klasy drugie malowały murale, które stały się wyjątkowym tłem dla wystawy klas pierwszych.

Podsumowaniem całego tygodnia był udział uczniów w prezentacji o Armii Krajowej, o wyjątkowym żołnierzu – Niedźwiadku Wojtku oraz próbie musztry. Najmłodsi na miarę swoich możliwości przyswajali tak trudne fakty.

   W realizację projektu włączyły się również zuchy z gromady Bystre Orły. Zorganizowały ponownie dla swoich kolegów harcerskie przerwy, podczas których zaprosiły do gry w gry podłogowe.

   W ramach obchodów Dni Patrona Szkoły klasy III zorganizowały Festiwal Piosenki Żołnierskiej, pod kierunkiem p. Joanny Matuszak. Uroczystość rozpoczęła prezentacja multimedialna „Szare Szeregi – mali bohaterowie” przygotowana przez p. Małgorzatę Gomułkę. Uczniowie wysłuchali hymnu Szarych Szeregów oraz poznali losy małych powstańców. Następnie każda klasa zaprezentowała przygotowaną piosenkę żołnierską. Gościem honorowym festiwalu była p. Zofia Cierpikowska – wieloletni przyjaciel naszej szkoły, która opowiedziała dzieciom o udziale harcerzy w Powstaniu Warszawskim. Na zakończenie festiwalu panie dyrektor Liliana Tomaszewska i Zofia Jakubowska wręczyły przedstawicielom klas dyplomy i gry edukacyjne. 


   Wszyscy uczniowie w szkole zaangażowali się w realizację projektu Patroni naszych ulic. Podczas lekcji wędrowali po zaaranżowanym na terenie szkoły osiedlu Podolszyce i pogłębiali wiadomości na temat patronów poszczególnych ulic: Łączniczek, Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Batalionu „Parasol” oraz Grota-Roweckiego.

   W klasach starszych, przez cały tydzień, tematem wiodącym była Armia Krajowa. Na lekcjach języka polskiego uczniowie poznawali gwarę okupacyjną. Kapelani Armii Krajowej to temat realizowany przez panie katechetki na lekcjach religii. Na lekcjach historii oraz w szkolnej bibliotece uczniowie, w oparciu o materiały p. Zofii Cierpikowskiej-Maj, poznali sylwetkę Tadeusza Maja, powstańca warszawskiego walczącego w Batalonie „Baszta”. Z okazji Dni Patrona Szkoły został opracowany Śpiewnik Szkoły Podstawowej nr 23, zawierający 9 pieśni związanych z Armią Krajową. Uczniowie naszej szkoły ćwiczyli śpiewanie tych pieśni na lekcjach muzyki, by w piątek wykonać je wspólnie z chórem na akademii. Nauczyciele języka angielskiego prowadzili lekcje na temat Soldiers of freedom - Polish Home Army. Uczniowie otrzymywali karty pracy, na których znajdowały się ćwiczenia oparte na słownictwie związanym z Armią Krajową, ale w wersji angielskiej. Pierwszym ćwiczeniem było uzupełnienie tekstu o powstaniu AK, takimi słowami jak np.: occupation, partisan, underground itd.. Drugim ćwiczeniem była krzyżówka, której hasła również powiązane były z tematem np.: invasion, courage, uprising. W trzecim zadaniu uczniowie czytali polski tekst przysięgi AK, a następnie uzupełniali luki w jej angielskim przekładzie. Pod koniec lekcji, uczniowie oglądali krótkie filmy o Armii Krajowej np.: „AK – Duma Polskiego Narodu” oraz słuchali piosenek zespołu Sabaton: „Uprising”, „Aces in Exile”. Uczniowie klas IVd i IVa realizowali projekt  Knights – Medieval Soldiers, podczas którego poznały zasady zawarte w honorowym kodeksie rycerskim, którymi kierowali się także żołnierze Armii Krajowej.

   Natomiast na zajęciach komputerowych oglądaliśmy wystawę  pamiątek związanych z Armią  Krajową.  Medale, znaczki, listy, monety, które zobaczyliśmy, zapamiętaliśmy, malowaliśmy za pomocą programu graficznego Paint. Rozwiązywaliśmy również krzyżówki  interaktywne Znaczki pocztowe o Armii Krajowej oraz Medale i monety o Armii Krajowej.

   W ramach obchodów Dni Patrona na zajęciach techniki malowaliśmy na koszulkach Znak Polski Walczącej, zwracając uwagę na historię tego symbolu. W przygotowane koszulki ubraliśmy się na uroczystą akademię z okazji 75. rocznicy powstania Armii Krajowej.

   Znak Polski Walczącej był również tematem realizowanym w szkolnej świetlicy. W efekcie powstał piękny mur oraz tablica informująca o projekcie kotwicy i autorce tego projektu – Annie Smoleńskiej.

   W dniach 6-10 lutego, na terenie naszej szkoły były dostępne dla wszystkich zwiedzających – uczniów ale również mieszkańców Płocka – nie tylko wystawy będące efektem realizowanych projektów. Mogliśmy podziwiać wystawę zorganizowaną przy współpracy z osobami prywatnymi Pamiątki żołnierzy Armii Krajowej oraz wystawę udostępnioną nam przez Książnicę Płocką Gdzie są chłopcy z tamtych lat… Obie wystawy stanowiły nieoceniony materiał dydaktyczny pozwalający na realizację zamierzonych projektów edukacyjnych.

   Wzruszającym momentem było przekazanie przez p. Katarzynę Nowakowską „Kasię”, sanitariuszkę walczącą w powstaniu warszawskim w Batalionie „Golski” oraz p. Elżbietę Archutowską, córkę p. Tadeusza Paczkowskiego, części swoich pamiątek do Izby Pamięci w naszej szkole.

   Na terenie naszej szkoły odbywały się również różne konkursy.

   W poniedziałek, 6 lutego, po raz trzynasty odbył się coroczny konkurs czytelniczy z języka angielskiego I can read in English. Chętni uczniowie otrzymali w tym roku 65 tekstów do przeczytania. Treści dotyczyły II Wojny Światowej i były dostosowane do poziomu nauczania w klasach IV-VI. Klasy IV czytały list Marysi z czasów Powstania Warszawskiego. Uczniowie klas V poszerzyli wiedzę na temat bitwy o Wielką Brytanię, a uczniowie klas VI - na temat bomby nuklearnej.

   We wtorek, 7 lutego, odbył Międzyszkolny Konkurs Historyczny dla klas IV - Polska- moja Ojczyzna. Była to już 9 edycja konkursu, który przygotowuje p. Renata Wojtycka. Do testu konkursowego przystąpiło 20 uczniów z 7 płockich podstawówek: Sp 6, 11, 16, 17,18, 20 i 23. Uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące historii Polski, symboli narodowych, sławnych Polaków, znanych zabytków, czy wiadomości dotyczącej UE. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą. Konkurs ma na celu popularyzowanie ogólnej wiedzy dotyczącej historii i tradycji naszego narodu, ale przede wszystkim ma budzić patriotyzm i miłość do Ojczyzny. Sponsorem konkursu jest Rada Rodziców oraz IPN a nagrody w konkursie wręczyła wicedyrektor szkoły p. Aldona Fijałkowska.

   W środę, 8 lutego, w naszej szkole gościliśmy uczestników IX edycji Międzyszkolnego Konkursu dla uczniów klas III "Co wiem o Ojczyźnie" przygotowanego przez panie: Małgorzatę Szulborską, Urszulę Kosińską i Dorotę Pankau. Wzięło w nim udział 6 drużyn z płockich szkół, które miały do rozwiązania 10 zadań związanych z historią, literaturą i muzyką naszego kraju. W tym roku w jury zasiadła pani Zofia Cierpikowska – wielki przyjaciel naszej szkoły, emerytowany nauczyciel historii i żona żołnierza AK. Było to dla dzieci duże wyróżnienie.

   I miejsce (z maksymalną liczbą punktów) zajęły 2 szkoły – Szkoła Podstawowa nr 6 i 18, II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5, a III miejsce biorąca udział po raz pierwszy w konkursie Szkoła Podstawowa nr 3.

   Uczniowie otrzymali puchary i medale, a także pamiątkowe dyplomy z rąk przewodniczącej jury oraz pań dyrektor - Liliany Tomaszewskiej i Aldony Fijałkowskiej. Konkurs uatrakcyjnił występ dzieci z klasy IIIc SP23, które przygotowały piosenki i wiersze tematycznie związane z konkursem. Na koniec odbyła się sesja zdjęciowa.

   Również w środę odbył się XXVI Szkolny Konkurs Recytatorski. Po raz kolejny wzięli w nim udział uczniowie klas IV –VI, którym recytowanie wierszy sprawia dużą przyjemność. To poprzez poezję uczą się miłości do ojczyzny, poznają bohaterstwo walczących żołnierzy i historię własnego kraju. W komisji konkursu zasiadły nauczycielki języka polskiego, panie Iwona Kowalczyk i Małgorzata Lechowicz.

   W czwartek, 9 lutego, rozegrano Turnieje o Puchar Żołnierzy Armii Krajowej. W Turnieju Piłki Siatkowej wzięły udział zaprzyjaźnione drużyny z płockich podstawówek. Turniej rozgrywany był w kategorii „czwórek siatkarskich”, systemem „każdy z każdym”. Nasza szkoła okazała się „mało gościnna”, ponieważ na I miejscu uplasowały się dziewczęta z naszej szkoły, drugie miejsce zajęły dziewczęta z SP nr 3, a brązowy medal wywalczyły dziewczęta również z naszej szkoły uczące się w klasie piątej sportowej. Nad Turniejem  sprawowała opiekę p. Iwona Szymańska. Mecze sędziował p. Paweł Krawczyński.

   W Turnieju Piłki Ręcznej udział wzięli uczniowie z trzech płockich szkół podstawowych: SP16, SP21 raz SP23. Zawodników podzielono na dwie kategorie: chłopcy z klas czwartych i chłopcy z klas piątych. Celem Turnieju była dobra zabawa uczniów, popularyzacja piłki ręcznej wśród dzieci oraz wpajanie im zasad fair play. W każdej kategorii zawodnicy grali systemem „każdy z każdym”. Po emocjonujących meczach klasyfikacja w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: Chłopcy klasy IV: I miejsce SP 21, II miejsce SP 23 (reprezentacja z klasy 4s), III miejsce SP 16; Chłopcy klasy V: I miejsce SP 16, II miejsce SP 21, III miejsce SP 23 (reprezentacja z klasy 5s). Opiekunami drużyn z naszej szkoły byli nauczyciele p. Michał Królikowski i p. Cezariusz Raczkowski. Mecze sędziowali panowie – Arkadiusz Ławnicki i Michał Królikowski.

   Na podkreślenie zasługuje fakt, że zwycięscy odebrali puchary z rąk pań Elżbiety Wojno i Marii Ziółkowskiej – córek zaprzyjaźnionych ze szkołą żołnierzy Armii Krajowej.

   Tuż po zakończeniu rozgrywek sportowych odbyła się uroczystość podsumowania konkursów. Na tej uroczystości gościliśmy również panie Wojno i Ziółkowską, które, podobnie jak ich rodzice, zaprzyjaźniły się z naszą szkołą.

   W pierwszej kolejności wręczono nagrody w I edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego na plakat o Armii Krajowej z okazji 75-lecia AK, którego organizatorką jest p. Małgorzata Podwójci. Na konkurs wpłynęło 108 prac plastycznych ze szkół podstawowych powiatu płockiego i Płocka. Najlepsze 34 plakaty z naszej szkoły również wzięły udział w tym konkursie.

   Komisja Konkursowa w składzie: p. Anna Liśkiewicz - plastyk z Płockiego Ośrodka Kultury, p. Danuta Znyk - plastyk z Młodzieżowego Domu Kultury i p. Maria Szymańska - plastyk z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego i PWSZ w Płocku przyznało następujące miejsca:

I miejsca: Kornelia Kucharska Kaszuba z SP 20 w Płocku, Dominik Lewandowski z SP nr 3 w Płocku, Maja Marciniak z SP nr 23 w Płocku, Maciej Nejman z SP nr 23 w Płocku;

II miejsca: Julia Ślęzak z II Prywatnej Szkoły Podstawowej Z.O.K "Profesor" w Płocku,Gabriela Dąbrowska z SP w Małej Wsi, Julia Olszewska z SP w Słupnie, Urszula Chwiałkowska z SP nr 23 w Płocku;

III miejsca: Mateusz Nowosielski SP w Drobinie, Joanna Załęska z SP nr 17 w Płocku, Aleksandra Żelechowska z SP w Staroźrebach, Anna Macion z SP nr 23 w Płocku;

wyróżnienia: Maja Krzeszewska i Gabriela Popławska z SP nr 23 w Płocku.

 

   W Szkolnym Konkursie Recytatorskim, którego pomysłodawcą i organizatorem jest p. Małgorzata Lechowicz, jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

wśród klas IV-V: I miejsce – Weronika Piecka(kl.Vs), II miejsce (ex aequo)- Jan Orzechowski (kl.Va) i Julia Wojtycka (kl.Vs),  III miejsce (ex aequo) – Aleksandra Cichecka (kl.Va) i Julia Wiankowska (kl.Vs); wyróżnienia: Klaudia Komuda (kl.IVs), Bartosz Pasęcki (kl.Va), Adam Lewandowski (kl.Vs), Michał Mrozowski (kl.Vs), Bartłomiej Bilicki (kl.Va);

wśród klas VI: I miejsce – Maciej Nejman (kl.VIc), II miejsce – Marta Potulska (kl.VIb), III miejsce (ex aequo) - Gabriela Dryś (kl.VIe) i Marta Zacharska (kl.VIa); wyróżnienia: Zuzanna Tomaszewska (kl.VIe), Emilia Kolasa (kl.VIc), Natalia Borkowska (kl.VIe).

   W coroczny konkurs czytelniczy z języka angielskiego I can read in English, którego organizatorką jest p. Renata Idzik wraz z nauczycielami języka angielskiego, wyłoniono dziesięć najlepszych prac, których autorzy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci książek i gier językowych.

Laureaci:

klasy IV: I miejsce - Emilia Zyznowska (kl.IVb), II - miejsce Adam Bryk (kl.IVd), III miejsce - Igor Wołos (kl.IVb)

Klasy V: I miejsce - Amelia Cieślarczyk (kl.Vb), II miejsce - Aleksandra Kołecka (kl.Vc), III miejsce - Mikołaj Bartuś (kl.Vc), wyróżnienie -  Kacper Kocot (kl.Vc).

Klasy VI: I miejsce Weronika Sołtysiak – (kl.VIe), II miejsce - Agata Sieradzka (kl.VIe), III miejsce - Paulina Gierzyńska (kl.VIe).

   Podsumowano również XXI edycję Konkursu Literacko-Plastycznego, który organizuje p. Elżbieta Zbrzezna. Tegoroczna edycja była poświęcona Najmłodszym Obrońcom Ojczyzny. Uczniowie klas IV-VI mieli za zadanie wykonać dwie prace: literacką i plastyczną. W swoich dziełach ich twórcy  opowiadali o dzieciach i młodzieży zaangażowanych w różne działania przeciwko okupantowi niemieckiemu. Uczniowie w bardzo przejmujący sposób przedstawili bohaterów, którzy byli wielkimi patriotami i wspaniałymi osobami, mimo bardzo młodego wieku. Dzięki temu konkursowi zyskaliśmy jeszcze coś niezwykle cennego. Bartosz Miecznik z klasy VI s przeprowadził wywiad z panią Rabińską – Nowakowską, sanitariuszką AK. Wywiad ten zachowamy w naszej kronice na wieczną pamiątkę.

   Jury w składzie: Małgorzata Lechowicz i Elżbieta Zbrzezna przyznało nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

Wśród klas VI: I miejsce - Bartosz Miecznik „Mieczysław” (kl.VIs), II miejsce - Kamil Wakuła „Cis” (kl.VIs), III miejsce ex aequo - Urszula Chwiałkowska „Flora” (kl.VIc), Kinga Mróz „Panda” (kl.VIe), Maja Marciniak „Alicja” (kl.VIc), wyróżnienia: Marta Potulska „Rosa” (kl.VIb), Gabriela Dryś „ Kosogłos” (kl.VIe), Laura Pawlak „Larwa” (kl.VIe), Anna Murzyńska „Tomovi” (kl.VIc)

Wśród klas IV-V: I miejsce – Klaudia Komuda „Klaudia” (kl.IVs), II miejsce - Kaja Brzezińska „Misiek” (kl.IVb), III miejsce ex aequo - Aurelia Olewnik „Tulipan” (kl.Vs) i Emilia Zyznowska „Ametyst” (kl.IVb), wyróżnienie - Mateusz Sowa „Sowa” (kl.IVd)  

                                                                                                                             Gratulujemy serdecznie i zapraszamy za rok!

   10 lutego podsumowaliśmy cały tydzień obchodów Dni Patrona Szkoły 2017. Uroczystości rozpoczęło odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej Żołnierzom AK – wielkim Przyjaciołom naszej szkoły. Zgromadzeni goście, wśród nich: kombatanci, rodziny żołnierzy AK, przedstawiciele Senatu RP, przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka i Rady Miasta Płocka, darczyńcy, przedstawiciele instytucji oświatowych i kulturalnych, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele płockiej opozycji, mogli podziwiać hol szkoły udekorowany biogramami bohaterskich akowców: Anny Bąkowskiej „Hanki”, Władysława Butkiewicza „P-11”, Marka Gajewskiego „Aramisa”, Sabiny Gąsiorowskiej „Busi”, Jerzego Lecha Matlęgi „Puchacza”, Lecha Mossakowskiego „Zawiei”, Tadeusza Paczkowskego „Czeremosza”, Emila Rybaka „Feliksa”, Lesława Wojno „Sokoła” i Hanny Zielińskiej „Cyranki”. Tablicę odsłonili, przy przejmujących dźwiękach werbla, – p. Wojciech Majchrzak – pierwszy dyrektor naszej szkoły, zaangażowany w nadanie jej imienia Armii Krajowej, p. Renata Łączyńska – córka Ojca Chrzestnego Sztandaru Szkoły Władysława Butkiewicza oraz nasza Absolwentka i Natalia Borkowska  – Przewodnicząca Samorządu Szkolnego klas starszych. Poświęcenia tablicy dokonał Proboszcz Parafii św. Krzyża – ks. Grzegorz Dobrzeniecki. Przy dźwiękach pieśni Śpij kolego, śpij… zagranej przez członka orkiestry ZST nr 70 w Płocku trudno było powstrzymać łzy.

   Uroczystość swoją obecnością uświetniły poczty sztandarowe Związku Żołnierzy AK Mazowsze i Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół: SP im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie, ZSO im. AK w Blichowie, I LO PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku, PG im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie a także proporzec 44. Drużyny Starszoharcerskiej SFORA z Blichowa.  Wzruszający charakter uroczystości podkreśliła obecność przedstawicieli Stowarzyszenia Historycznego im. 11. Grupy Operacyjnej NSZ, którzy wystąpili w mundurach polskiego podziemia niepodległościowego.

 

   Następnie wszyscy zgromadzeni udali się na halę sportową, gdzie odbyła się akademia, która zwieńczyła uroczyste obchody Dni Patrona Szkoły. W tym roku przyświecały jej słowa: „Nikt nie musiał mówić nam, co mamy robić. Miłość do Ojczyzny była naszym drogowskazem.”

   Poprzez słowa poezji, odegrane scenki, prezentację multimedialną oraz piosenki w wykonaniu chóru i jego solistów mogliśmy przenieść się w czasy II wojny światowej. Całości dopełniała piękna scenografia, która pozwalała wyobrazić sobie życie w tamtych latach, tworząc jednocześnie wspaniałe tło dla rozgrywających się scenek.  Dla uczniów obecnych na hali była to ciekawa lekcja historii, gdyż mogli dowiedzieć się o zaangażowaniu najmłodszych, niemal swoich rówieśników, w walkę z okupantem. Jednocześnie zaproszeni Goście, jak i uczniowie, włączali się do wspólnego śpiewania wojennych piosenek, które znajdowały się w okolicznościowych śpiewnikach wręczanych przy wejściu na halę. Każdy z obecnych został obdarowany również pamiątkową publikacją. Owacja na stojąco była pięknym podziękowaniem publiczności  dla wszystkich współtworzących tę inscenizację: uczniów z klasy IIg, Va, Vs, VIa  oraz nauczycieli: p. Małgorzacie Lechowicz, p.Małgorzacie Podwójci, p. Robertowi Elwertowskiemu, p. Barbarze Gasińskiej, p. Ilonie Borczuk, p. Katarzynie Kapeli, p. Agnieszce Elwertowskiej, p. Anecie Olszewskiej a także Kapeli Płockiej.

   Podczas akademii kombatanci uhonorowali naszą szkołę za wkład w zachowanie pamięci o Armii Krajowej - kpt. Roman Sarnowski ze stowarzyszenia Związek Żołnierzy AK Mazowsze wbił w drzewiec sztandaru szkoły pamiątkowy gwóźdź, a płk Antoni Jelec - prezes płockiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w towarzystwie p. Marka Bębenisty – dyrektora Wydziału Edukacji i Kultury UMP odznaczył sztandar szkoły za zasługi dla środowiska kombatanckiego. Odznaczeniem „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” Zarząd Główny uhonorował również nauczycieli naszej szkoły - wicedyrektor Aldonę Fijałkowską i p. Renatę Wojtycką. Odznaczenia dokonali płk. Antoni Jelec oraz Prezes Porozumienia Organizacji Kombatanckich – p. Edward Jankowski. Panowie, w imieniu Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, wręczyli również dyplomy nauczycielom zaangażowanym w pogłębianie wiedzy na temat patrona szkoły oraz kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży. Wśród nich znaleźli się: p. Ilona Borczuk, p. Agnieszka Elwertowska,  p. Katarzyna Kapela, p. Bożena Koper, p. Urszula Kosińska, p. Małgorzata Lechowicz, p. Bożena Matlęga, p. Dorota Pankau, p. Elżbieta Pędraszewska-Iskrzak, p. Małgorzata Podwójci i p. Elżbieta Zbrzezna. Miłym akcentem uroczystości było przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych Związku Żołnierzy AK Mazowsze dwoje nauczycieli: p. Małgorzatę Szulborską i p. Roberta Elwertowskiego. Wręczenia legitymacji członkowskich dokonał Prezes Związku kpt. Roman Sarnowski.

   Przemawiający goście, wśród nich: p. Marek Bębenista - Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury UMP, p. Małgorzata Struzik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka oraz Przewodnicząca Rady Osiedla Zielony Jar, p. Wojciech Majchrzak – pierwszy Dyrektor naszej szkoły, p. Iwona Tandecka – Prezes Zarządu Fundacji ORLEN – DAR SERCA, p. Joanna Banasiak – Dyrektor Książnicy Płockiej i Zastępca Komendanta Hufca ZHP Płock, p. Ewa Woźniak – była Dyrektor naszej szkoły, p. Stanisław Krakowski – Zastępca Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Płocku, p. Marek Martynowski – Senator RP czy p. Remigiusz Bielewicz – reprezentujący Związek Sybiraków w Płocku, a także osoby związane ze środowiskiem kombatanckim w Płocku kierując ciepłe słowa pod adresem całej społeczności szkolnej utwierdzili nas w przekonaniu, że i tym razem „zachowaliśmy się jak trzeba”.

   Realizacja tego trwającego tydzień, wielkiego przedsięwzięcia nie byłoby możliwa bez wsparcia wielu darczyńców, wśród nich: Fundacji ORLEN – DAR SERCA, Rad Osiedli Podolszyce Północ i Zielony Jar, Rady Rodziców przy SP23, Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Auto Forum  Sp. z o.o. Hyundai  czy Centrum Handlowego Auchan Płock. Za pomoc w organizacji tegorocznych Dni Patrona dziękujemy również: Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki, Młodzieżowemu Domowi  Kultury, Książnicy Płockiej, Towarzystwu Naukowemu Płockiemu, Stowarzyszeniu Edukacji Kulturalno – Artystycznej i Nauki. Za okazaną pomoc i merytoryczne wsparcie dziękujemy p. Krzysztofowi Nowakowskiemu.

   Autorami zdjęć są p. Edyta Paradowska oraz inni nauczyciele z naszej szkoły.

   Dekoracje – p. Ilona Borczuk, p. Aneta Olszewska, p. Katarzyna Kapela, p. Agnieszka i Robert Elwertowscy, p. Łukasz Janiszewski i p. Grzegorz Urbaczewski.

Napisali o nas:

Portal Płock "Cała szkoła ubrała się w jednakowe koszulki"

Petronews "Pamiętamy - uroczystości w 75. rocznicę utworzenia AK"

Tygodnik Płocki "Dni Patrona w Szkole Podstawowej nr 23. Uczcili Armię Krajową."

strona UMP "SP23 pamięta o Armii Krajowej"

zachęcamy również do obejrzenia migawek w wydaniu MiastO! Żyje (wydanie 304)