Dni Patrona Szkoły 2021/22 Drukuj
Dni Patrona Szkoły 2021/22

Harmonogram działań z okazji Dni Patrona 2022

24.01 2022- 28.01.2022 i 14 .02.2022 

 

 "Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości"

                                                                                             

Jan Paweł II         

 

 

 

 

 

Realizowane projekty , przedsięwzięcia i konkursy

•             zajęcia w muzeum „ Jak król Kazimierz zamek i mury w Płocku budował” oraz „Polska kultura dworska i rycerska w średniowieczu” – warsztaty – działania edukacyjne  klas 1

•        prace plastyczne „Płock dawniej” – pocztówka -  działania edukacyjne  klas 1

•        wystawa „Z albumu babci i dziadka” działania edukacyjne  klas 1

•        Obrońcy Płocka – zajęcia artystyczne – działania edukacyjne  klas 2

•        Konkurs dla klas trzecich „Co wiem o Ojczyźnie?” – działania edukacyjne  klas 3

•        W poszukiwaniu zasłużonych płocczan – z wizytą na cmentarzu  fotorelacja- klasy 3

Konkurs dla chętnych uczniów klas 2 i 3- „ Płock we wspomnieniach naszych dziadków” – wypowiedź pisemna.

Wystawa książek o tematyce II wojny światowej-  nauczyciele biblioteki

 Cykl zajęć związanych z edukacją w czasie wojny.- projekt nauczycieli świetlicy szkolnej.

Projekt „Bohater wojenny, którego podziwiam” lekcje języka angielskiego w klasach 4-8.

Koktajl Mołotowa w ujęciu chemika - reakcje spalania węglowodorów- lekcje chemii.

"Żołnierze Armii Krajowej, którzy byli strażakami" - zajęcia kółka pożarniczego.

XXXI Szkolny Konkurs Recytatorski – nauczyciele języka polskiego

"Poezja okresu wojny i okupacji - prezentacja wybranych utworów."-lekcje  historii.

4 klasy -  konkurs „Polska moja ojczyzna” 5 klasy - Barykada z klocków Lego na podstawie przeprowadzonej lekcji o powstaniu warszawskim

Wszystkie klasy – zajęcia warsztatowe i gra planszowa na temat działalności AK.

8 klasy – gra planszowa o Powstaniu Warszawskim

Projekt: „Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński – ojciec naszej wolności”- nauczyciele religii.

Projekt: „Sportowcy związani z Armią Krajową”- nauczyciele w-fu.

Projekt: „Od morsowania do kodowania”. Przygotowanie nagrania uroczystości z okazji Dnia Patrona-nauczyciele informatyki.

Na lekcjach plastyki uczniowie klas 4-7 wykonają prace zw. z tematem Dni Patrona, nauczyciele plastyki wykonają dekoracje.

Śpiewanie przez klasy 4-7 na lekcjach muzyki pieśni zw. z Armią Krajową, Powstaniem Warszawskim, zorganizowanie VI  Powiatowego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…”; przygotowanie oprawy muzycznej akademii.

Białe koszulki z symbolem Polski Walczącej- przygotowanie przy pomocy nauczycieli techniki, plastyki, rodziców

 

Poniedziałek 14 luty 2022

Projekcja nagrania akademii w klasach dla wszystkich uczniów, którzy tego dnia wraz z nauczycielami przychodzą ubrani w Białe koszulki z symbolem Polski Walczącej na godzinach do dyspozycji wychowawcy lub lekcjach  języka polskiego, historii lub wos.

Poznajemy historię miasta.

  W myśl hasła przewodniego tegorocznych obchodów Dni Patrona Szkoły:

 "Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości",

uczniowie klas 1a i 1c  w piątek 18 lutego wybrali się do Muzeum Mazowieckiego na zajęcia „ Jak król Kazimierz zamek i mury w Płocku budował”. Zwiedzając wystawy dzieci zobaczyły ogromnego jesiotra złowionego we Wiśle w okolicach naszego miasta kilkaset lat temu, oglądały makietę naszego miasta sprzed 200 lat, wyszukiwały różnice między dawnym Płockiem a dzisiejszym, dowiedziały się o roli muru obronnego, jakie były główne budowle miasta. W sali portretowej poszukiwały portrety władców i królów związanych z miastem: Bolesława Krzywoustego, Władysława Hermana i Kazimierza Wielkiego. Temu ostatniemu zawdzięczamy zamek w Płocku. Następnie oglądały dawne monety i sposoby ich wytwarzania. Zwieńczeniem zajęć było budowanie zamku z plasteliny lub klocków z uwzględnieniem najważniejszych jego elementów.

 

Wychowawczynie Joanna Dobrogoszcz i Małgorzata Szulborska mają nadzieję, ze wiedza zdobyta podczas tej lekcji na długo zostanie w pamięci uczniów.


  

 

 

Również w ramach obchodów dni patrona szkoły 16 lutego odbyła się kolejna edycja konkursu prowadzonego przez kol. M. Szulborską i U. Kosińską „Co wiem o Ojczyźnie”. W tym roku po raz drugi był to konkurs prowadzony drogą on-line z wykorzystaniem platformy Classroom.

Uczniowie klas trzecich chętnie i bezbłędnie odpowiadali na pytania konkursowe. Wykazali się wiedzą na temat powstania państwa polskiego, jego symboli oraz znanych Polaków. W piątek 18 lutego p.Dyrektor podziękowała trzecioklasistom oraz wręczyła słodkie upominki.

 

 Klasy I-III  również w czasie trwania dni patrona wykonały wiele prac plastycznych, które zdobią teraz korytarze szkolne.

 

 

 

W ramach obchodów Dni Patrona Szkoły odbył się też konkurs historyczny „Polska - Moja Ojczyzna”. dla klas czwartych. Dotychczas miał formę konkursu międzyszkolnego, ale w tym roku ze względu na ograniczenia pandemiczne, został okrojony do społeczności naszej szkoły. Do konkursu przystąpiło 18 uczniów klas czwartych (4A, 4B, 4C i 4S), którzy z zaangażowaniem i ogromnym skupieniem rozwiązywali zadania dotyczące historii naszego kraju. Jury przyznało dwa pierwsze i dwa drugie miejsca oraz wyróżnienia. Nagrody rzeczowe (kaski rowerowe i książki)  oraz dyplomy wręczyła Pani Dyrektor Liliana Tomaszewska. Laureatami zostali: Szymon Matuszewski (kl. 4A, I miejsce), Wojciech Toboła (kl. 4C, I miejsce), Olaf Przybyszewski (kl. 4S, II miejsce), Igor Szychułda (kl.4S, II miejsce). Konkurs zorganizowały Panie: Renata Cichocka, Joanna Wodowska i Anna Frąś.

 

 

Laureatom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 Klasy 4 te również  na lekcjach historii wykonywały grupowo barykady z klocków lego na podstawie zdjęć i opisów relacji z powstania.

Klasy 5 te w obchody Dni Patrona Szkoły włączyły się  intensywnie i twórczo. Na lekcjach historii poświęconej Powstaniu Warszawskiemu działo się bardzo dużo: uczniowie obejrzeli krótki film edukacyjny o roli barykad w Powstaniu Warszawskim, wcielali się w rolę małych powstańców, a także samodzielnie konstruowali barykady z przyniesionych przez siebie klocków lego. W działaniach tych nie przeszkodziły im nawet kwarantanna czy izolacja. Uczniowie, którzy nie mogli uczestniczyć w obchodach Dni Patrona w szkole, angażowali się we własnych domach. Efekty ich pracy są równie zachwycające.

 

 

 

Pani Anna Frąś w klasie 6 A przeprowadziła lekcję warsztatową o Armii Krajowej, której efekty uczniowie przedstawili w postaci wykonanej wspólnie mapy myśli.

W klasach siódmych i ósmych uczniowie wspólnie tworzyli gry planszowe o Powstaniu Warszawskim pod  kierunkiem nauczycielek historii  Renaty Cichockiej, Anny Frąś oraz Joanny  Wodowskiej. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w gromadzeniu informacji, opracowywaniu instrukcji i graficznym przygotowaniu plansz do gier. Na koniec najwięcej frajdy dostarczyło uczniom przetestowanie opracowanych przez siebie planszówek. Jeśli chcielibyście zagrać w którąś z gier, są one dostępne w pracowni historycznej :) Zapraszamy. 

 

Jak co roku tak i teraz  odbył się  

 

V Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej "Pieśń ujdzie cało..." organizowany przez naszą szkołę z okazji obchodów Dni Patrona Szkoły odbył się w tym roku zdalnie, ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią. Nauczyciele wysłali do nas nagrania swoich uczennic. W konkursie wzięły udział 23 uczestniczki z SP w Nowych Łubkach, SP w Brudzeniu Dużym, SP w Wyszynie, SP w Gąbinie, SP w Borkach, SP w Nowym Duninowie, SP w Nowym Miszewie, SP w Nowym Grabiu, SP 2, SP 5, SP SP 8, SP 21 i SP 23 w Płocku. Jury w składzie: Izabela Szydłowska, Sylwia Gorajek, Maciej Kołodziejski, po wysłuchaniu nagrań, wydało następujący werdykt:

Grand Prix Konkursu - Amelia Zielińska SP w Gąbinie (naucz. Renata Nosarzewska)

Kategoria kl. 4-6:

I m. - Matylda Mazurowska SP23 w Płocku (naucz. Małgorzata Podwójci),

II . ex aequo - Amelia Krysiak SP21 w Płocku (naucz. Jolanta Junkiert), Aurelia Molska SP2 w Płocku (naucz. Jacek Ratkowski),

III m. ex aequo - Dominika Balcerzak SP8 w Płocku (naucz. Bożena Tyburska), Nikola Ciężkowska SP w Gąbinie (naucz. Renata Nosarzewska),

dwa wyróżnienia: Julia Laskowska SP w Brudzeniu Dużym (naucz. Aldona Lewandowska-Skrobiszewska), Krystyna Wawrzyńska SP w Wyszynie (naucz. Agnieszka Orankiewicz).

Kategoria kl. 7-8:

I m. - Maja Dąbrowska SP5 w Płocku (naucz. Małgorzata Kluczyńska-Pach),

II m. - Kamila Krawczyk SP23 w Płocku (naucz. Małgorzata Podwójci),

III m. - Amelia Jankowska SP w Nowym Duninowie (naucz. Joanna Dymek),

dwa wyróżnienia – Zuzanna Kasztelan i Hanna Kasztelan z SP 8 w Płocku (naucz. Bożena Tyburska),

Organizatorem konkursu z ramienia naszej szkoły była p. Małgorzata Podwójci. Gratulujemy laureatom i ich nauczycielom!

 Z okazji Dni Patrona Szkoły nauczyciele języków obcych zaangażowali się w projekt literacko-plastyczny "A WAR HERO I ADMIRE."

Efektem projektu powstała wystawa przedstawiająca wielu bohaterów wojennych, których uczniowie podziwiają.

Klasa 8ef gr 1 wykonała gazetkę ścienną pt.: "Fall in Love with Home Army-  Zakochaj się w Armii Krajowej". Upamiętniła w ten sposób rocznicę powołania tej organizacji, którą obchodzi się 14 lutego. Opiekunem projektu była p. Anna Byszewska.

 

Dnia 24 lutego br. w ramach obchodów Dni Patrona Szkoły odbył się  XXXI Szkolny Konkurs Recytatorski. Cieszy nas, że w tym roku szkolnym konkurs odbył się tradycyjnie w szkole, chociaż w związku z panującą pandemią nie byliśmy do końca tego pewni. Pozostaliśmy przy zmienionym w ubiegłym roku regulaminie i uczestnicy  konkursu  prezentowali tylko jeden utwór, tematycznie związany z II wojną światową, a czwartoklasiści – o wymowie patriotycznej.

W konkursie wzięło udział 42 uczniów klas IV-VIII.  Należy podkreślić, że poziom konkursu był naprawdę wysoki, wielu recytatorów zachwyciło jury interpretacją wygłaszanych utworów.

 Recytacje uczniów oceniały: p. Anna Adamkiewicz, p. Justyna Borkowska i p. Małgorzata Lechowicz. Przyznały  następujące nagrody i wyróżnienia:

wśród klas IV – VI: I miejsce  - Ewa Orzechowska (kl.VIc), II miejsce (ex aequo) – IgaMroczkowska i Nadia Druś (kl.VIb),III miejsce (ex aequo) – Alicja Kowalska (kl.Vb) i Amelia Kamińska (kl. IVb)

Wyróżnienia: Weronika Woźniak (kl.IVb), Anna Sowa (kl.Va), Łucja Wilczyńska (kl.Va)

                          Miłosz Nagrodzki (kl.VIb), Jan Wielkopolski (kl.VId)

wśród klas VII – VIII: I miejsce  - Julia Świtalska (kl.VIIIb),II miejsce (ex aequo) -  Hanna Kozicińska (kl.VIIIb) i  Amelia Wolano (kl.VIIr),III miejsce(ex aequo) -  Kamila Krawczyk (kl.VIIe) i Eliza Klus (kl.VIIf)

Wyróżnienia: Nadia Dymek (kl.VIIId),  Klaudia Wyrębkowska (kl.VIIId),  Dominik Szuliński (kl.VIIIe),  Natalia Żebrowska (kl.VIIr),  Larysa Jułkowska (kl.VIId),  Maja Jelec (kl.VIId)

                                                       Serdecznie gratulujemy!

 

 4 marca  odbyła się akademia podsumowująca tegoroczne Obchody  Dni Patrona. Nawiązywała do przewodniego tematu obchodów: Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. W tym szczególnym roku, 14 lutego obchodziliśmy 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej, chcieliśmy przypomnieć liczne działania, jakie nasza społeczność podejmowała od momentu nadania szkole imienia Armii Krajowej, jak budowaliśmy tradycję obchodów Dni Patrona na przestrzeni prawie trzydziestu lat. Na pewno  wielu dzisiejszym uczniom ta akademia mogła uświadomić, jak duże znaczenie ma Patron Szkoły, jak przez lata mobilizował i nadal mobilizuje do różnych działań i przedsięwzięć, stawia wciąż nowe wyzwania. Pięknie przygotowana forma przekazu słowno-muzycznego, wzbogacona prezentacją multimedialną, przykuła uwagę wszystkich zgromadzonych na sali. Także  wzruszająco wykonane piosenki przez chór i solistów pod kierunkiem pani Małgorzaty Podwójci pozostawiły niezapomniane wrażenie. Należy podziękować przede wszystkim uczniom z klasy VIIId, VIIr i VIc, których słowa narracji oraz piękna recytacja wierszy przemawiała do słuchaczy. Należą się  również podziękowania nauczycielom, którzy pracowali nad przygotowaniem tej uroczystości: pani Małgorzacie Lechowicz, panu Robertowi Elwertowskiemu, panu dyr. Romanowi Kusemu, pani Ilonie Borczuk i pani Anecie Olszewskiej. Fotorelację z akademii przygotowała p. Nina Łukaisak.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor wręczyła listy gratulacyjne Prezydenta Miasta Płocka pana Andrzeja Nowakowskiego uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce i sporcie. Zostały także wręczone nagrody laureatom licznych konkursów odbywających się w ramach obchodów Dni Patrona, m.in.  Szkolnego Konkursu Literacko-Plastycznego, XXXI Szkolnego Konkursu Recytatorskiego, dyplomy uczniom, którzy uzyskali wyróżnienie w Alfiku Humanistycznym, odczytany również został protokół konkursu „Co wiem o Ojczyźnie”. 

 

 

 W zawiązku z pandemią część klas, które nie były na akademii ze względu na ograniczenia,obejrzało akademię  nagraną przez pana wicedyrektora Romana Kusego na  godzinach wychowawczych.

https://drive.google.com/file/d/1cUYN1Uso7olqazL1IQM9L1_Do_6D8mfq/view?usp=sharing