Klasa sportowa w roku szkolnym 2022/23 Drukuj

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy sportowej- załącznik