2 kwietnia NASZA SZKOŁA NA NIEBIESKO! Drukuj
2 kwietnia NASZA SZKOŁA NA NIEBIESKO!

2 kwietnia, jak co roku nasza szkoła brała udział w akcji "POLSKA NA NIEBIESKO" z okazji "Światowego Dnia Wiedzy o Autyźmie" obchodzonego także pod nazwą "Światowy Dzień Świadomości Autyzmu". "Polska Na Niebiesko" to kampania społeczna, mająca na celu uświadomić jak najwięcej osób czym jest autyzm. Mówiąc głośno o autyzmie zwiększamy świadomość, a także tolerancję wśród społeczeństwa. Jak podaje na swojej stronie Fundacja JiM "Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu. Autyzm dotyczy wielu obszarów funkcjonowania  i sprawia, że osoby ze spektrum rozwijają się inaczej. Autyzm występuje w Polsce u 1 na 100 osób". Do naszej szkoły także uczęszczają uczniowie ze spektrum autyzmu i dlatego aby okazać im solidarność, w tym szczególnym dniu, ich wspaniali rówieśnicy wraz z nauczycielami zaakcentowali w swoim stroju kolor niebieski.

 

Ogłoszono konkurs plastyczno- techniczny pt. "Moje niebieskie marzenie", a każdy jego uczestnik otrzymał pochwałę do mobidziennika. Niesamowite, niebieskie arcydzieła ozdobiły główny hol szkoły. Uroczyście wręczono nagrody:

- ex aequo w kategorii klas I nagrody za pierwsze miejsca otrzymały: Zofia Jankowska Ia i Jessica Jakubowska Ic

- w kategorii klas II pierwsze miejsce otrzymała Aleksandra Szulc 2c

- w kategorii klas III pierwsze miejsce otrzymała Amelia Piotrowska 3b

- w kategorii klas IV pierwsze miejsce otrzymała Zuzanna Zielińska 4b

-  w kategorii klas VI pierwsze miejsce otrzymał Jan Szałkowski 6c

- w kategorii klas VII pierwsze miejsce otrzymała Nastia Mowczan 7f.

Ponadto przyznano wyróżnienia dla: Oskara Cywińskiego 1c, Wiktorii Reńdy 3a, Jagody Paradowskiej 3c, Julii Soczewki 4b. Gratulacje!

 

Uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami otrzymali od nauczycieli współorganizujących kształcenie linki do filmików pozwalających im zgłębić temat autyzmu. Ponadto, do nauczycieli zostaną przesłane materiały, które mogą wykorzystać na godzinie wychowawczej przeprowadzając "Lekcje akceptacji". Nauczyciele współorganizujący kształcenie, w wybranych klasach przeczytają i omówią z uczniami wspaniałą książkę Joanny Chromik-Kovacs i Izabeli  Banaszczyk pt. " Kim jest Ryś? Opowieść o chłopcu z zespołem Aspergera".

 Dziękujemy za zaangażowanie rodziców, opiekunów, nauczycieli i przede wszystkim uczniów. Dziękujemy Radzie Rodziców i pani Dyrektor Lilianie Tomaszewskiej za ufundowanie nagród do konkursu. Jak co roku, niezmiernie jesteśmy wdzięczni paniom plastyczkom: Ilonie Borczuk i Anecie Olszewskiej za przygotowanie bajecznej, "niebieskiej" wystawy pokonkursowych prac uczniów. Bardzo dziękujemy panu informatykowi Robertowi Elwertowskiemu w profesjonalnym przygotowaniu konkursowych dyplomów. Podziękowania składamy także pani Barbarze Gasińskiej, dzięki której fotorelacja z akcji "Polska Na Niebiesko" znalazła się na szkolnej stronie www szkoły. Dziękujemy!

 

 

Koordynatorami akcji "POLSKA NA NIEBIESKO"  byli nauczyciele współorganizujący kształcenie.

 Fotorelacja- p. Edyta Paradowska