logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Scenariusze Drukuj

 

   1.   scenariusz zajęć - edukacja wczesnoszkolna - JA W KOSMOSIE - MAŁY KONSTRUKTOR, autor - p. Joanna Skubiszewska

   2.   scenariusz zajęć - edukacja wczesnoszkolna - SERCE DLA INNYCH - NIE MA TO JAK KOT, autor - p. Małgorzata Gomułka

   3.   scenariusz zajęć zintegrowanych edukacji wczesnoszkolnej w klasie I z zakresu profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem TIK - JEMY ZDROWO I KOLOROWO, autor - p. Małgorzata Gomułka

   4.   scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie IV z wykorzystaniem TIK - IT'S GOT FUR - ZASTOSOWANIE CZASOWNIKA HAVE GOT DO OPISU ZWIERZĄT, autor - p. Agnieszka Elwertowska


   5.   scenariusz zajęć muzyki w klasie I edukacja wczesnoszkolna z wykorzystaniem TIK - NIESAMOWITE PODRÓŻE - JESTEŚMY EUROPEJCZYKAMI, autor - p. Joanna Skubiszewska

 
   6.  scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie VI z wykorzystaniem TIK - WHAT TYPE OF FILMS DO YOU LIKE? - UTRWALENIE POZNANEGO SŁOWNICTWA ORAZ WPROWADZENIE ZAGADNIEŃ GRAMATYCZNYCH Z ZAKRESU CZASOWNIKÓW MODALNYCH MUST I SHOULD, autor - p. Anna Malik

 

 Nauczanie zdalne 

  1. Scenariusz zdalnej matematyki w klasie 4 - Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - autorzy p. Anna Olczak-Mielczarek, p. Małgorzata Jędrzejewska.
  2. Scenariusz zdalnej matematyki w klasie 5 - Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 - autor p. Agnieszka Koperska. 
  3. Scenariusz zdalnej matematyki w klasie 6 - Podwyżki i obniżki - autor p. Magdalena Nejman.
  4. Scenariusz zdalnej matematyki w klasie 7 - Iloczyn i iloraz potęg o tej samej podstawie - autor p. Anna Olczak-Mielczarek.
  5. Scenariusz zdalnej matematyki w klasie 8 - Odcinki w ostrosłupach - autor p. Iwona Dobrzyńska.