logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Majowe Święta w naszej szkole Drukuj
Majowe Święta w naszej szkole

W tym roku w naszej szkole uczciliśmy Święto 3 Maja zapraszając uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie „Dwa – trzy – trzy KONSTYTUCJA”. Okazało się, że cieszył się ogromnym zainteresowanie. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat szczegółowych informacji zarówno o naszej najstarszej ustawie zasadniczej, jak również okolicznościach jej uchwalenia. Zwycięzcami byli wszyscy, którzy wzięli udział w zmaganiach, ponieważ poszerzyli swoją wiedzę, a także rozwinęli umiejętność krytycznego i szybkiego wyszukiwania informacji. Gratulujemy wszystkim odważnym.

W tygodniu poprzedzającym majowe święta lekcje historii poświęcone były tradycjom związanym z naszymi barwami narodowymi i Konstytucji 1791 r. Na zajęciach WOS-u dyskutowano o współczesnym obchodzeniu świąt narodowych.

Zwieńczeniem całego majowego projektu przygotowanego przez nauczycielki Renatę Wojtycką i Joannę Wodowską był dzień „biało- czerwony” i pamiątkowe zdjęcia.