logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Konwencja o prawach dziecka Drukuj

 

Czym jest Konwencja o prawach dziecka ?

   Czy wiesz, że masz prawa zagwarantowane przez państwo, które zostały określone w dokumencie o nazwie Konwencja o prawach dziecka ?

 

Konwencja to międzynarodowa umowa opisująca twoje prawa.

 

   Konwencja o prawach dziecka została przyjęta przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 r. jest to dokument obowiązujący niemal we wszystkich krajach na świecie, w tym również w Polsce. Nasz kraj ratyfikował Konwencję w 1991 r.

   Prawa wymienione w Konwencji mają wszystkie dzieci, bez wyjątku, a więc również Ty; bez względu na to kim jesteś, gdzie mieszkasz, czym zajmują się twoi rodzice, jaką wyznajesz religię, jakiej jesteś płci, jaka jest twoja kultura, czy jesteś w pełni sprawny, czy też nie, bogaty czy biedny. Żadne z Was - dzieci - nie może być traktowane niesprawiedliwie.

   Podstawowe prawa dziecka zapisane w Konwencji to :

 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do tożsamości,
 • prawo do wychowania w rodzinie,
 • prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów,
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • prawo do informacji,
 • prawo do poziomu życia odpowiadającego rozwojowi dziecka,
 • prawo do nauki,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 • prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej,
 • prawo do ochrony przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych,
 • prawo do znajomości swoich praw.

   Obowiązkiem państwa jest dopilnowanie tego, aby prawa twoje i innych dzieci były przestrzegane.

 

   Pamiętaj! Rodzice, wychowawca, pedagog szkolny, Dyrektor Szkoły, Rzecznik Praw Ucznia, Rzecznik Praw Dziecka - oni zawsze wyciągną do Ciebie pomocną dłoń.

 

 

O prawach dziecka - Marcin Brykczyński

 

Niech się wreszcie każdy dowie
i rozpowie w świecie całym,
że dziecko to także człowiek,
tyle,że jeszcze mały.
 
 
Dlatego też uczeni,
którym za to należą się brawa,chcąc wielu dzieci los odmienić
stworzyli dla was mądre prawa.
 
Więc je na co dzień i od święta
spróbujcie dobrze zapamiętać!
 
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. (PRAWO DO OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ)
 
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi,
i mam prawo wybierać z kim się będę bawić. (PRAWO DO EDUKACJI)
 
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
mam prawo do tajemnic i własnego zdania(PRAWO DO PRYWATNOŚCI)
 
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami(PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE)
 
Nikt nie może mnie poniżać,krzywdzić, bić, wyzywać
i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. (PRAWO DO OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ)
 
Mogę żądać, aby każdy uznał moje prawa,
a gdy różnię się od innych, to już moja sprawa. (PRAWO DO TOŻSAMOŚCI) 
  
Tak się tu wiersze poukładały
w prawa dla dzieci na całym świecie,
byście w potrzebie z nich korzystały
najlepiej jak umiecie.