logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Wyniki egzaminów i sprawdzianów Drukuj

 WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY 

 rok szkolny 2022/2023

 

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

SP 23

75,3%

61,4%

73,1%

Płock

70,7%

54,9%

68,6%

woj. mazowieckie

69%

59%

71%

kraj

66%

53%

66%

maksymalny wynik w szkole

100%

100%

100%

skala staninowa

8 (bardzo wysoki)

7 (wysoki)

7 (wysoki)

W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisjach okręgowych przyjęło się, że 
stanin 1. oznacza najniższy wynik egzaminu (poniżej 4 proc.), stanin 2. wynik bardzo niski, stanin 3. wynik niski, 
stanin 4. wynik poniżej średniego, stanin 5. wynik średni, stanin 6. wynik powyżej średniego, 
stanin 7. wynik wysoki, stanin 8. wynik bardzo wysoki, stanin 9. wynik najwyższy, powyżej 95 proc.

rok szkolny 2021/2022

 

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

SP 23

69%

65%

72%

Płock

64%

61%

72%

woj. mazowieckie

64%

62%

72%

kraj

60%

57%

67%

maksymalny wynik w szkole

100%

100%

100%

skala staninowa

7 (wysoki)

7 (wysoki)

6 (powyżej średniego)

W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisjach okręgowych przyjęło się, że 
stanin 1. oznacza najniższy wynik egzaminu (poniżej 4 proc.), stanin 2. wynik bardzo niski, stanin 3. wynik niski, 
stanin 4. wynik poniżej średniego, stanin 5. wynik średni, stanin 6. wynik powyżej średniego, 
stanin 7. wynik wysoki, stanin 8. wynik bardzo wysoki, stanin 9. wynik najwyższy, powyżej 95 proc.

rok szkolny 2020/2021

 

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

SP 23

66%

58%

79%

Płock

64%

49%

71%

woj. mazowieckie

64%

52%

72%

kraj

60%

47%

66%

maksymalny wynik w szkole

96%

100%

100%

skala staninowa

7 (wysoki)

7 (wysoki)

7 (wysoki)

  

rok szkolny 2019/2020

 

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

SP 23

73%

55%

63%

Płock

61%

47%

57%

woj. mazowieckie

62%

51%

59%

kraj

59%

46%

54%

maksymalny wynik w szkole

96%

100%

100%

skala staninowa

8  (bardzo wysoki)

7 (wysoki)

7 (wysoki)

 rok szkolny 2018/2019

 

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

SP 23

66%

54%

66%

Płock

67%

48%

63%

woj. mazowieckie

67%

50%

64%

kraj

63%

45%

59%

maksymalny wynik w szkole

92%

100%

100%

skala staninowa

6  (powyżej średniego)

7 (wysoki)

7 (wysoki)

 

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku

 Część I - JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA (CAŁOŚĆ)

rok szkolny

średni wynik procentowy dla:

najwyższa średnia

klasy

najwyższy wynik ucznia

stanin

szkoły

m. Płocka

woj. mazow.

kraju

2014/2015

73,1

71,8

69,8

67

78,6%

100%

7 - wysoki


JĘZYK POLSKI

rok szkolny

średni wynik procentowy dla:

najwyższa średnia

klasy

najwyższy wynik ucznia

stanin

szkoły

m. Płocka

woj. mazow.

kraju

2014/2015

76,4

76,9

75,6

73

81%

100%

7 - wysoki

 
MATEMATYKA

rok szkolny

średni wynik procentowy dla:

najwyższa średnia

klasy

najwyższy wynik ucznia

stanin

szkoły

m. Płocka

woj. mazow.

kraju

2014/2015

69,4

66,4

63,8

61

75,8%

100%

7 - wysoki

 

Część II - JĘZYK ANGIELSKI

rok szkolny

średni wynik procentowy dla:

najwyższa średnia

klasy

najwyższy wynik ucznia

stanin

szkoły

m. Płocka

woj. mazow.

kraju

2014/2015

86,1

82,0

80,4

78

90,4%

100%

7-wysoki

 

 STANIN SZKOŁY

1-najniższy, 2-bardzo niski, 3-niski,

4-niżej średni, 5-średni, 6-wyżej średni,

7-wysoki, 8-bardzo wysoki, 9–najwyższy.

 

 

rok szkolny

średnia punktów dla:

najwyższa średnia

klasy

stanin

szkoły

m. Płocka

woj. mazow.

kraju

2013/2014

26,82

27,22

26,98

25,3

29,96

6- wyżej

średni

2012/2013

26,90

26,03

25,22

24,03

31,85

7- wysoki

2011/2012

25,07

24,76

23,87

22,75

27,60

7- wysoki

2010/2011

27,59

25,44

25,96

25,27

30,87

7- wysoki

2009/2010

28,02

26,20

25,58

24,56

30,67

8- bardzo wysoki

2008/2009

24,36

24,33

23,85

22,64

28

7- wysoki

2007/2008

26,79

25,73

26,37

25,77

31,81

6- wyżej średni

2006/2007

28,01

26,84

27,43

26,57

33,92

6- wyżej średni