logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Nasza historia Drukuj

KALENDARIUM
1987    
-  rozpoczęcie budowy;
1989    
-  1 września rozpoczęło naukę 868 uczniów;
1990    
-  oddanie do użytku segmentu administracyjno-gospodarczego;
1991    
-  oddanie do użytku bloku nauczania początkowego;
1992    
-  oddanie do użytku segmentu pracowni przedmiotowych;
1993    
-  rok sukcesów uczniów szkoły w wielu dziedzinach na szczeblu miasta i województwa płockiego;
1994    
-  oddanie do użytku sali gimnastycznej i całego kompleksu sportowego;
-  współorganizacja I Międzynarodowego Festiwalu Piłki Ręcznej; 
-  przyjęcie szkoły do Towarzystwa Szkół Twórczych;
     1 września 1994 r. wręczenie szkole sztandaru, wmurowanie tablicy pamiątkowej i nadanie imienia ARMII KRAJOWEJ
1995    
-  I edycja Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej i konkursu "Losy żołnierza polskiego";
1996    
-  powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS23;
-  I edycja konkursu literacko-plastycznego;
1997    
-  Forum Wymiany Doświadczeń - konferencja naukowa "Wychowanie ku wartościom";
-  zainicjowanie i cykliczne kontynuowanie Konferencji Metodycznych Świetlic Szkolnych;
1998    
-  otwarcie miasteczka ruchu drogowego;
- uczeń naszej szkoły zdobywa tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Alfik 1998";
1998 - 2004    
-  współorganizacja z HZPiT "Dzieci Płocka" uroczystych koncertów z okazji Święta Niepodległości dla Samorządów Uczniowskich szkół płockich;
1999    
-  10-lecie szkoły;
-  zakwalifikowanie szkoły do programu Unii Europejskiej SOCRATES COMENIUS;
-  powołanie Ogniska Muzycznego i Mini Poradni;
2000    
-  przekształcenie szkoły w sześcioletnią szkołę podstawową;
-  powstanie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 23;
-  organizacja międzynarodowej konferencji szkół partnerskich w ramach programu SOCRATES COMENIUS;
-  rozpoczęcie edycji "Biuletynu Pedagogicznego";
-  otwarcie filii Młodzieżowego Domu Kultury "Król Maciuś";
2001 - 2005
-  organizacja Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych;
-  współorganizacja Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski;
2002
-  zostajemy szkołą z oddziałami integracyjnymi;
2003 - 2005
-  współorganizacja Forum Nauczycieli Innowatorów;
2003
-  uroczyste otwarcie Izby Pamięci;
-  odsłonięcie tablic poświęconych braciom Jeziorowskim;
-  otwarcie filii książnicy Płockiej;
-  zorganizowanie po raz pierwszy Pikniku Integracyjnego;
2003 - 2004
realizacja ogólnopolskiego projektu "Akademia Misia Ratownika";
2004
10-lecie Międzynarodowego Festiwalu Piłki Ręcznej;
2005
odznaczenie szkoły medalem "Pro Memoria";
-  zdobycie przez ucznia naszej szkoły I miejsca w finale Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza ...";
-  zdobycie przez ucznia naszej szkoły tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "MAT 2005";
2006
-  wicemistrzostwo Mazowsza szkolnej drużyny piłki ręcznej;
-  szkoła uzyskuje certyfikat projektu edukacyjnego "Nasza szkoła - szkołą wspierającą uzdolnienia";
-  szkoła zostaje wyróżniona II miejscem w kategorii : najwyższa średnia wyników - w edycji 2006 Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR;
2007
-  szkoła dostaje nagrodę specjalną w zbiórce plastików w VI edycji Miejskiego konkursu Ekologicznego pt. "Segreguj odpady" w kategorii : szkoły podstawowe i gimnazjalne;
-  szkoła zostaje wyróżniona II miejscem w kategorii : najwyższa średnia wyników - w edycji 2007 Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR;
-  szkoła zostaje laureatem ogólnopolskiego konkursu pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza "Szkoła z tradycją";
-  szkoła zostaje laureatem Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży "W Polsce bije serce świata" (N. Davies) - a czy Twoje serce bije dla Polski ?, organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
-  otrzymujemy ze środków EFS nową pracownię komputerową;
-  sukcesy młodych matematyków - dwóch uczniów klasy VI zostaje laureatami Konkursu Matematycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie;
2008
-  szkoła zdobywa pierwsze miejsce w konkursie "Niech uczniom lekko będzie", ogłoszonym przez Gazetę Wyborczą wspólnie z Wydziałem Edukacji Urzędu miasta Płocka;
-  szkoła zostaje wyróżniona II miejscem w kategorii : najwyższa średnia wyników - w edycji 2008 Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR;
-  zdobycie przez uczennicę naszej szkoły tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego";
-  delegacja uczniów naszej szkoły przejmuje od uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 przechodni Proporzec Pokoju i Księgę Pamiątkową;
-  szkoła zdobywa wyróżnienie w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży "W Polsce bije serce świata" (N. Davies) - a czy Twoje serce bije dla Polski?, organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
-  szkoła została zarejestrowana w programie eTwinning;
-  szkoła została zaproszona do zaprezentowania swoich dokonań jako przykładów dobrej praktyki na I Mazowieckim Forum Edukacji dla Bezpieczeństwa Płock 2008;
-  uczniowie klas trzecich przystępują do projektu edukacyjnego "Od grosika do złotówki";
2009
I edycja Międzyszkolnego Konkursu dla klas III - "Co wiem o swojej ojczyźnie?";
-  I edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego dla klas IV-VI "Otwórzmy wyobraźnię";
-  drużyna siatkarek naszej szkoły zdobywa wicemistrzostwo Mazowsza;
-  chór szkolny, swoim występem na Zamku Królewskim w Warszawie, uświetnia uroczyste zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza polskiego...";
-  uczeń naszej szkoły uzyskał tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "MAT 2009";
-  utworzona zostaje trzecia pracownia komputerowa, przeznaczona dla uczniów klas I-III;
-  przystępujemy do programu UNICEF "Szkoła z prawami dziecka";
-  20-lecie szkoły;
- Marszałek Województwa Mazowieckiego p. Adam Struzik uhonorował szkołę "Za zasługi oraz działalność na rzecz rozwoju Województwa Mazowieckiego";
2010
- szkoła reprezentuje miasto Płock na Konferencji Metodyczno - Naukowej "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przykłady dobrej praktyki w szkole i w domu", która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie;
- zdobycie przez uczennicę naszej szkoły tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez mazowieckiego Kuratora Oświaty i Stowarzyszenie Inicjatyw edukacyjnych "Delta";

- zdobycie przez ucznia naszej szkoły tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez mazowieckiego Kuratora Oświaty i Stowarzyszenie Inicjatyw edukacyjnych "Delta";
- klasa VI została laureatem XXI edycji Międzynarodowego Konkursu "Matematyka Bez Granic" w kategorii JUNIOR 2010

- szkoła zostaje członkiem Klubu Szkół UNICEF;

2011

- nasza szkoła przykładem dobrej praktyki w województwie mazowieckim, w zakresie edukacji i wychowania;

- zdobycie przez ucznia klasy czwartej tytułu laureata Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny 2011", organizowanego przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych działające przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

- szkoła jest organizatorem konferencji naukowo - szkoleniowej "20 lat integracji - sukcesy i porażki jako inspiracja do dalszych poszukiwań i działań";

- szkoła zostaje wyróżniona III miejscem w kategorii : najwyższa średnia wyników - w edycji 2011 Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR;

- chór szkolny oraz recytatorzy swoim występem uświetniają swoim występem uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683" w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku;

- szkoła zostaje wyróżniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułem "Szkoły Odkrywców Talentów"

- chór szkolny i recytatorzy swoim występem uświetniają uroczyste obchody Święta Niepodległości w Muzeum Niepodległości w Warszawie;

-  uczeń naszej szkoły zdobywa tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "ALFIK 2011";

2012

- szkoła wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku jest organizatorem spotkań metodycznych opiekunów praktyk;

- po raz pierwszy organizujemy "Dzień Odkrywców Talentów";

- UNICEF przyznaje szkole certyfikat "Społecznie Zaangażowanej Placówki";

- młodzi matematycy odnoszą sukcesy - uczeń klasy piątej zostaje laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "KANGUR 2012" oraz Ogólnopolskiego Konkursu "ALFIK MATEMATYCZNY";

- młodzi humaniści odnoszą sukcesy - uczeń klasy szóstej zostaje laureatem Ogólnopolskiego Konkursu "ALFIK HUMANISTYCZNY";

- chór szkolny, swoim występem na Zamku Królewskim w Warszawie, po raz czwarty uświetnia uroczyste zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza polskiego..."

- drużyna chłopców zdobywa Mistrzostwo Polski w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców;

- Ośrodek Rozwoju Edukacji wyróżnia naszą prezentację realizacji działań skupionych wokół Dnia Talentów;

- nasza szkoła ponownie przykładem dobrej praktyki w zakresie edukacji i wychowania w województwie mazowieckim;

- nasza szkoła jako jedyna szkoła podstawowa z Płocka obok innych szkół z województwa mazowieckiego, grup rekonstrukcyjnych, orkiestr i muzeów zaprezentowała się w ramach "Lekcji historii" w galerii Mazovia; honorowy patronat nad imprezą objęli Prezydent m. Płocka - p. Andrzej Nowakowski oraz Starosta Płocki - p. Michał Boszko;

- nasza szkoła wyróżniona tytułem Najaktywniejszej szkoły w Polsce w ogólnopolskim projekcie "Otwarta firma 2011" organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości;

- w murach naszej szkoły odbyła się gala z okazji zakończenia XIV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej;

- chór "Viva la musica" bierze udział w prestiżowym "Płockim Kolędowaniu" w Bazylice Katedralnej;

2013

- przy naszej szkole otwarto obiekty sportowe "Orlik 2012";

- matematyka im nie straszna, nasi uczniowie najlepsi w kraju w Międzynarodowym Konkursie "Matematyka bez granic 2013";

- uczeń naszej szkoły zostaje podwójnym laureatem - z matematyki i przyrody - Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów, organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

-  uczeń naszej szkoły zostaje laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "MAT 2013";

- szkoła otrzymuje certyfikat "Szkoły Łowców Talentów";

- nasza szkoła wyróżniona tytułem Najaktywniejszej szkoły w Polsce w ogólnopolskim projekcie "Otwarta firma 2012" organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości;

2014

- projekt związany z Patronem szkoły "Panny Morowe" dostrzeżony i wysoko oceniony przez środowiska kombatanckie i media;

- uczennica naszej szkoły zostaje  laureatką Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów, organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

- drużyna Hiszpanii - mistrzowie świata w piłce ręcznej - spotyka się z uczniami naszej szkoły;

- 25-lecie szkoły;

- nasza szkoła zostaje członkiem Akademii Piłki Ręcznej;

- w naszej szkole powstaje Klub Rodziców Autyzm Help JiM/Płock, zrzeszający rodziców dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu i innymi neurotrudnościami z Płocka i okolic;

- wicedyrektor szkoły reprezentuje wyróżnionych nauczycieli z województwa mazowieckiego podczas państwowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie;

- nasza szkoła oceniona wysoko i bardzo wysoko w wyniku ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie;
2015
- dwoje uczniów naszej szkoły zostaje laureatami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów, organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

- uczeń klasy drugiej zostaje laureatem Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny";

- Instytut Badania Marki przyznaje naszej szkole Certyfikat Bezpiecznej Placówki Oświatowej;

- uczniowie klas V wygrywają IX edycję Orlen Handball Mini Ligę;

2016

- szkoła rozpoczyna realizację cyfrowego etapu autorskiego programu "Lekki Plecak";

2017

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci żołnierzy Armii Krajowej - przyjaciół szkoły;

- odznaczenie szkoły odznaką "Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych";

- szkoła jest współorganizatorem Seminarium "Funkcjonowanie osób z autyzmem w zmieniającej się rzeczywistości";

- uczeń naszej szkoły zostaje laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych, organizowanego na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie;

- piłkarze ręczni z VI klasy sportowej złotymi medalistami Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Chłopców;

- przekształcenie szkoły w ośmioletnią szkołę podstawową

 

(AF)
 
 KALENDARIUM W OBRAZACH