Najlepsi z najlepszych... Drukuj

 

   5 lutego odbył się uroczysty apel, podczas którego dyrektor Ewa Woźniak wręczyła stypendia naukowe i sportowe uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu lub odnoszącym znaczące sukcesy sportowe w I semestrze roku szkolnego 2008/2009.
   Stypendyści otrzymali listy gratulacyjne, podpisane przez prezydenta miasta Płocka - Mirosława Milewskiego.
   Tego dnia wręczono 71 stypendiów naukowych i 26 sportowych.
   Ponadto pedagog szkolny - p. Anna Chruściel podsumowała, przeprowadzony w klasach szóstych, program profilaktyczny "Debata" oraz omówiła wyniki ankiety dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły. Apel był również doskonałą okazją do przypomnienia obowiązującego Regulaminu szkoły oraz praw i obowiązków ucznia. (AF)