XXX Rajd "Ciżemka" Drukuj

   25 października młodzież zrzeszona w szkolnym kole PTTK "Wojażer", wraz ze swoją opiekunką - p. Anną Grabecką, wzięła udział w XXX jubileuszowym rajdzie "Ciżemka".
   Na trasie rajdu wykonali wiele zadań związanych z historią i geografią Płocka. Musieli również wykazać się znajomością sylwetek ludzi związanych z naszym miastem. Przez trzy godziny maszerowali ulicami z mapą w ręku i zaliczali kolejne punkty kontrolne, usytuowane na ich trasie. Po przybyciu na metę wykonali zadanie końcowe - pracę plastyczną, przedstawiającą ciżemkę. Za tę pracę otrzymali II miejsce.
   Rajd zakończył się na dziedzińcu LO im. St. Małachowskiego. Po uroczystości wręczenia dyplomów i pucharów można było obejrzeć pokaz walk rycerskich, a nawet samemu wziąć w nich udział.(AF)
Szkolne koło turystyczne "Wojażer" zajęło III miejsce.
Gratulujemy!