logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Kwalifikacja uczniów do klas integracyjnych Drukuj

 

   Co roku odbywa się nabór do klas integracyjnych.

 

   Do klas integracyjnych przyjmuje się dzieci zdrowe i niepełnosprawne (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów).

 

   Zgodnie ze Statutem Szkoły, w pierwszej kolejności na wniosek i za zgodą zespołu ds. integracji do klas integracyjnych przyjmowane są dzieci z aktualnymi orzeczeniami o niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z powodu autyzmu, upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim, dzieci słabowidzące i słabosłyszące.

 

   Do klasy integracyjnej przyjmuje się dzieci niepełnosprawne, w przypadku których szkoła jest w stanie zapewnić odpowiednią pomoc i wsparcie, jakie wynika z orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

 

   Do jednej klasy integracyjnej przyjmuje się dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Przed przyjęciem dzieci niepełnosprawnych do klas integracyjnych Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zorganizowania spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami.

 

autor - Edyta Kowalska