6810 kg MAKULATURY!!! Drukuj

 

   650 uczniów wzięło aktywny udział w VIII edycji konkursu "Zbiórka makulatury" w celu podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Konkurs został ogłoszony przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

   Zgodnie z załączonymi raportami z przebiegu zbiórki udało się nam zgromadzić w okresie od lutego do marca aż 6810 kg makulatury. Z uzyskanych ze sprzedaży funduszy zakupiono nagrody rzeczowe dla trzech klas, którym udało się zebrać najwięcej odpadów. Wszyscy uczestnicy zbiórki otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.

   18 kwietnia odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu w naszej szkole. W obecności pani dyrektor Ewy Woźniak oraz przewodniczącego Rady Rodziców - pana Konrada Guzanka nagrodzono :

   - I miejsce - klasa Ib pod opieką p. Małgorzat Gomułki - 2071 kg - nagrodzona wieżą LG

   - II miejsce - klasa integracyjna Ia pod opieką pań Joanny Matuszak i Edyty Kowalskiej - 1433 kg - nagrodzona radiomagnetofonem

   - III miejsce - klasa IVb pod opieką p. Alicji Rostowskiej - 810 kg - nagrodzona radiomagnetofonem.

   Wyróżniono również:

- klasę integracyjną Va pod opieką pań Ewy Wojtyckiej i Moniki Czyżewskiej - 406 kg

- klasę Id pod opieką p. Elżbiety Gdak - 400 kg

- klasę IIId pod opieką p. Beaty Tokaj - 325 kg

- klasę If pod opieką p. Joanny Olejnik - 318 kg.

   Specjalne podziękowania otrzymali : p. Konrad Guzanek - przewodniczący Rady Rodziców, p. Halina Dudek - kierownik gospodarczy oraz pracownicy obsługi SP23 za fachową i bezcenną pomoc oraz zaangażowanie i trud wniesiony w organizację "Zbiórki Makulatury".

   Dziękujemy także wszystkim zaangażowanym w akcję rodzicom, dziadkom, uczniom, dla których ważny jest los naszej planety.

Gratulacje!!!

   Koordynatorami akcji na terenie naszej szkoły były - Rzecznik Praw Ucznia p. Edyta Kowalska oraz opiekun Samorządu Szkolnego p. Renata Wojtycka.