Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Osiągnięcia wiedzowe 2019/2020 Drukuj
 
Konkursy Przedmiotowe organizowane na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020
Do etapu rejonowego zakwalifikowali się i osiągnęli w nim wysokie lokaty: 
 • konkurs matematyczny:
  Julia Wojtycka kl.8S, Julia Wiankowska kl.8S, Natalia Krajewska kl.8S- opiekun- p. Iwona Dobrzyńska (3 uczennice),
  Miłosz Matuszewski kl.7D, Bartosz Nowak kl. 7D- opiekun- p. Anna Olczak-Mielczarek (2 uczniów),
 • konkurs historyczny:
  Paweł Adamski kl.8BMiłosz Matuszewski kl.7D- opiekun- p. Renata Cichocka (2 uczniów),
 • konkurs języka angielskiego: 
  Julia Wiankowska kl.8SJulia Wojtycka kl.8S- opiekun - p. Justyna Grzyb (2 uczennice).
  (l2019/2020)
Konkursy międzynarodowe:
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2020, organizowany przez Stowarzyszenie "Kangourou Sans Frontières" z siedzibą w Paryżu oraz Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Polskiego Towarzystwa Matematycznego:
 • trzy wyróżnienia za bardzo dobry wynik, w tym dwa z maksymalnym wynikiem: Alicja Kowalska kl.3b, Maciej Kowalski kl.6b oraz Aleksandra Rydzewska kl.5c- opiekun- p. Małgorzata Gomułka, p. Agnieszka Koperska oraz p. Iwona Dobrzyńska;
 • dwadzieścia  cztery wyróżnienia:
  kategoria "Żaczek"- Wojciech Toboła kl.2b, Antonina Adamkiewicz- opiekun- p. Karolina Karpińska- Kuciapska (2 uczniów)
  kategoria "Maluch"- Jakub Łęcki kl.3d, Kamil Sołtyszewski kl.3d, Piotr Krajewski kl.3a, Paulina Zarzycka kl.3b, Jan Kwasiborski kl.4b, Kinga Karwowska kl.4b, Gabriel Rubinkowski kl.4b-opiekun- p. Joanna Skubiszewska (2 uczniów), p. Marzena Nejman (1 uczeń), p. Małgorzata Gomułka (1 uczennica), p. Małgorzata Jędrzejewska (3 uczniów),
  kategoria "Beniamin"- Igor Grobelski kl.6s, Alicja Kucharska kl.6c, Aleksandra Serafin kl..6e, Maciej Ziółkowski kl.5b, Mikołaj Sobota kl.5g, Nadia Dymek kl.6d,  Larysa Jułkowska kl.5d, Zuzanna Tybuś kl.6f, Olga Mroczkowska kl.6b, Klaudia Wyrębkowska kl.6d - opiekun- p. Barbara Szymborska (1 uczeń), p. Małgorzata Jędrzejewska (1 uczennica), p. Agnieszka Koperska (4 uczniów), p. Magdalena Nejman (3 uczniów), p. Iwona Dobrzyńska (1 uczennica),
  kategoria "Kadet"- Miłosz Matuszewski kl.7d, Joanna Śladowska kl.7d, Martyna Glińska kl.7d, Bartosz Nowak kl.7d, Julia Wojtycka kl.8s- opiekun-p. Anna Olczak-Mielczarek (4 uczniów), p. Iwona Dobrzyńska (1 uczennica).
(czerwiec 2020)
 
Konkursy ogólnopolskie:
 
Ogólnopolski Konkurs GALILEO organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej:
 • biologia:
  klasy piąte: dyplom laureata+nagroda książkowa: Eliza Klus kl.5F, Zuzanna Aleks kl.5F; dyplom laureata: Mikołaj Sobota kl.5G, Paulina Jamowska kl.5F, Szymon Madanowski kl.5F, Karolina Jankowska kl.5C, Adam Wiśniewski kl.5E, Larysa Jułkowska kl.5D, Olga Tokarczuk kl.5D; dyplom wyróżnienia: Maja Jelec kl.5F, Julia Śliwińska kl.5D, Dominika Wiśniewska kl.5F; (opiekunowie: Joanna Kowalczyk, 10 uczniów, Monika Woźniak, 2 uczniów);
  klasy szóste: I miejsce+grawerowany dyplom laureata+ nagroda książkowa- Olga Mroczkowska kl.6B; II miejsce, dyplom laureata+ nagroda książkowa- Maciej Kowalski kl.6B; III miejsce (ex aequo), dyplom laureata+nagroda książkowa: Aleksandra Budek kl.6B, Mateusz Nowak kl.6D, Gabriela Śpiegowska kl.6C; dyplom laureata, nagroda książkowa- Amelia Elena Jelec kl.6E; dyplom laureata: Wojciech Wyszyński kl.6B, Alicja Kucharska kl.6C, Wiktoria Gradowska kl.6B; dyplom wyróżnienia: Oliwia Siemiątkowska kl.6C, Julia Świtalska kl.6B, Leon Lichnowski kl.6C, Oliwia Węglewska kl.6C; ( opiekun Monika Woźniak, 13 uczniów);
 • chemia:
  klasy siódme: dyplom wyróżnienia: Adam Bryk kl.7D, Klaudia Komuda kl.7S, Miłosz Matuszewski kl.7D, Bartosz Nowak kl.7D; (opiekun Ewa Warabida, 4 uczniów);
 • geografia:
  klasy piąte: dyplom laureata- Ksawery Staniszewski kl.5F; dyplom wyróżnienia- Mikołaj Sobota kl.5G;
  klasy szóste: dyplom laureata: Aleksandra Waliszewska kl.6F, Karol Bilicki kl.6D; dyplom wyróżnienia: Alicja Kucharska kl.6C, Nadia Dymek kl.6D, Olga Mroczkowska kl.6B, Wojciech Wyszyński kl.6B; (opiekun Agnieszka Kochanowska- Matuszewska, 8 uczniów). 
(marzec-maj 2020)
Ogólnopolski Konkurs ALFIK HUMANISTYCZNY- XXIII edycja, organizowany przez Firmę Oświatową Łowcy Talentów Jersz:
 • dwa tytuły laureata z nagrodą rzeczową wartości 100 zł - I lokata w kraju z maksymalnym wynikiem otrzymały uczennice z kl.3B: Zuzanna Borkowska i Alicja Kowalska- opiekun- p. Małgorzata Gomułka (2 uczennice),
 • dwadzieścia pięć wyróżnień za bardzo dobry wynik:  Emilia Popławska kl.2c, Anna Serafin kl.2c, Michał Wójcik kl.2d, Antonina Adamkiewicz kl.2b, Magdalena Kozicińska kl.3b, Zofia Gajewska kl.3d, Marta Kurkowska kl.3d, Maria Łempkowska kl.4b, Weronika Iwaszkiewicz kl.5b, Aleksandra Rydzewska kl.5c, Mikołaj Sobota kl.5g, Natasza Guzek kl.6d, Olga Mroczkowska kl.6b, Maciej Kowalski kl.6b, Martyna Glińska kl.7d, Zuzanna Wereszczyńska kl.7s, Klaudia Komuda kl.7s , Miłosz Matuszewski kl.7d, Julia Wojtycka kl.8s, Julia Wiankowska kl.8s, Natalia Krajewska kl.8s, Wiktoria Rudowska kl.8b, Amelia Cieślarczyk kl.8b, Bartłomiej Janicki kl.8b, Michał Zawadzki kl.8b- opiekun- p. Małgorzata Szulborska (2 uczennice), p. Bożena Koper (1 uczeń), p. Karolina Karpińska- Kuciapska (1 uczennica), p. Małgorzata Gomułka (1 uczennica), p. Joanna Skubiszewska (2 uczennice), p. Małgorzata Lechowicz (5 uczniów), p. Ilona Jastrzębska (5 uczniów), p. Anna Adamkiewicz (1 uczennica), p. Lidia Nita (1 uczeń), p. Włodzimierz Mazurkiewicz (2 uczennice), p. Ewa Wojtycka (4 uczniów),
 • dziewięć wyróżnień za dobry wynik: Olaf Przybyszewski kl.2c, Paulina Zyznowska kl.5b, Julia Witkowska kl.5b, Anna Kapela kl.5r, Alicja Kucharska kl.6c, Wojciech Wyszyński kl.6b, Nadia Dymek kl.6d, Adam Bryk kl.7d, Weronika Piecka kl.8s- opiekun -p. Małgorzata Szulborska (1 uczeń), p. Ilona Jastrzębska (4 uczniów), p. Małgorzata Lechowicz (3 uczennice), p. Grzegorz Szczechowicz (1 uczennica).   
  (02.2020)
Ogólnopolski Konkurs ALFIK MATEMATYCZNY- XXV edycja, organizowany przez Firmę Oświatową Łowcy Talentów Jersz:
 • trzy wyróżnienia za bardzo dobry wynik: Filip Dymek kl.3a, Alicja Kowalska kl.3b, Aleksandra Rydzewska kl.5c- opiekun p. Marzena Nejman (1 uczeń), p. Małgorzata Gomułka (1 uczennica), p. Iwona Dobrzyńska (1 uczennica), 
 • cztery wyróżnienia za dobry wynik: Magdalena Kozicińska kl.3b, Paulina Zyznowska kl.5b, Miłosz Matuszewski kl.7d, Joanna Śladowska kl.7d- opiekun- p. Małgorzata Gomułka (1 uczennica), p. Agnieszka Koperska (1 uczennica), p. Anna Olczak-Mielczarek (2 uczniów).
  (02.2020)
Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa "OLIMPUS- sesja zimowa 2020", organizowana przez firmę Olimpus:
 • język angielski:
  tytuły laureata i nagrodę książkową otrzymała Alicja Jamowska kl.8b (IV lokata w kraju)- opiekun- p. Anna Malik (1 uczennica),
  tytuły laureata: Jan Kwasiborski kl.4b, Lola Kowalska kl.5f, Adam Bryk kl.7d, Bartosz Nowak kl.7d, Julia Swat kl.6d, Paweł Adamski kl.8b, Michał Zajączkowski kl.7b- opiekun-p. Agata Rychlik (3 uczniów), p.Joanna Jakubowska (2 uczniów), p. Renata Idzik (1 uczennica), p. Justyna Matusiak (1 uczeń),
 • biologia:
  tytuły laureata: Mateusz Nowak kl.6d (III lokata), Igor Tomaszewicz kl.6d (III lokata), Daniel Dzwonek kl.6c III lokata), Wojciech Wyszyński kl.6b, Aleksandra Budek kl.6b, Małgorzata Lech kl.6c, Gabriela Śpiegowska kl.6c- opiekun- p. Monika Woźniak (7 Uczniów))
  (2020)
Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa "OLIMPUS- sesja jesienna 2019", organizowana przez firmę Olimpus:
 • biologia:
  tytuły laureata otrzymali: Wojciech Wyszyński kl.6B, Mateusz Nowak kl.6D- opiekun- p. Monika Woźniak (2 uczniów),
 • geografia:
  tytuły laureata i nagrodę książkową otrzymali: Mikołaj Sobota kl.5G (II lokata w kraju), Patryk Królikowski kl.5D (V lokata w kraju)- opiekun- p. Agnieszka Kochanowska-Matuszewska (2 uczniów),
  tytuły laureata: Ksawery Staniszewski kl.5F, Aleksandra Waliszewska kl.6F, Nadia Dymek kl.6D, Olga Mroczkowska kl.6B- opiekun- p. Agnieszka Kochanowska- Matuszewska (4 uczniów).
(styczeń 2020)
 
Konkursy o zasięgu rejonowym:

Powiatowy Konkurs Językowy JUNIOR dla uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej, organizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza:
 • Julia Wiankowska kl.8s-II miejsce, Julia Wojtycka- IX miejsce- opiekun p. Justyna Grzyb (2 uczennice),
 • do II etapu zakwalifikowali się uczennice: Julia Wiankowska kl.8s, Julia Wojtycka kl.8s- opiekun- p. Justyna Grzyb.
Konkurs Matematyczny "CONTINUUM 2020" - V edycja, organizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza i Politechnikę Warszawską Filię w Płocku:
 • Miłosz Matuszewski kl.7d- II miejsce- opiekun- p. Anna Olczak- Mielczarek,
 • Julia Wojtycka kl.8b- III miejsce- opiekun- p. Iwona Dobrzyńska,
 • do II etapu zakwalifikowano następujących uczniów: Miłosz Matuszewski kl.7d, Joanna Śladowska kl.7d- opiekun- p. Anna Olczak-Mielczarek (2 uczniów), Julia Wiankowska kl.8s, Julia Wojtycka kl.8s- opiekun- p. Anna Olczak- Mielczarek (2 uczniów), p. Iwona Dobrzyńska (2 uczennice).
(luty- czerwiec 2020)
Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas ósmych, organizowany przez  LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Wł. Jagiełły w Płocku:
 • Julia Wiankowska kl.8s- I miejsce, Julia Wojtycka kl.8s- III miejsce- opiekun- p. Justyna Grzyb (2 uczennice),
  Paweł Adamski kl.8b- III miejsce- opiekun- p. Joanna Jakubowska,
 • do II etapu zakwalifikowali się: Julia Wiankowska kl.8s, Julia Wojtycka kl.8s, Paweł Adamski kl.8b- opiekun- p. Justyna Grzyb (2 uczennice), p. Joanna Jakubowska (1 uczeń).
 (kwiecień 2020)
  
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 14